živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Odbor tajemníka

Koordinuje spolupráci s orgány města (zastupitelstvo města a rada města) .

Zajišťuje

 • podatelnu MěÚ 
 • přestupkovou agendu
 • matriku 
 • evidenci obyvatel
 • ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • hospodaření se svěřenými finančními prostředky zabezpečuje řádné plnění rozpočtu města
 • pro městské investice projektové dokumentace, výběrová řízení
 • řídí a vyhodnocuje jednotlivé akce v průběhu realizace
 • obsluhu základních registrů veřejné správy

Zajišťuje pro občany:

Matrika

 • sňatky, výpisy z matriky narození, sňatků a úmrtí
 • změny jména a příjmení
 • hlášení ztrát OP

(Veškeré žádosti jsou k dispozici přímo na odd. matriky)            

Evidence obyvatel (EO)

 • zajišťuje přihlašování občanů k trvalému pobytu (přihlašovací lístek k dispozici přímo v kanceláři odd. EO)

Podatelna

 • přijímá veškeré žádosti, stížnosti a dotazy,
 • vystavuje rybářské lístky

Správa hřbitovů

 • uzavírání smluv na pronájem hrobových míst a vede související evidenci
 • vybírání plateb za pronájem hrobových míst 

      Otevírací doba hronovského hřbitova:

        Březen - říjen             od 7:00 do 20:00 hodin
        Listopad - únor          od 8:00 do 17:00 hodin
        Památka zesnulých, včetně předcházejícího víkendu, Vánoce a Velikonoce  od 8:00 do 20:00 hodin


Dále odbor zajišťuje:

 • přijímání a řešení stížností občanů v rámci přestupkového zákona (přestupky postoupené Policií ČR, Okresním soudem, Státním zastupitelstvím)
 • ověřování shody opisů nebo kopií s listinou a ověřování pravosti podpisu - (nutné,aby žadatel měl s sebou platný doklad totožnosti)
 • výpisy z rejstříků CZECHPOINT (trestů, obchodní, živnostenský, bodového pro řidiče, insolvenčního)
 • zabezpečuje odpadové hospodářství města

Soubory ke stažení:


Pracovníci odboru

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Vojtěch Gerhardt referent dotací 491 401 150; 733 687 837 dotace@mestohronov.cz
Ing. Miroslav Kováč rozvoj města 491 401 152; 736 629 647 investice@mestohronov.cz
Milena Moravcová asistentka 491 401 151; 736 629 645 mestohronov@mestohronov.cz
Marcela Nováková matrikářka, evidence obyvatel 491 401 158 m.novakova@mestohronov.cz
Alena Pajtnerová referentka přestupků 491 401 156; 739 048 686 prestupky@mestohronov.cz
Iva Turková referentka evidence odpadů, hrobových míst 491 401 154; 739 300 292 evidence-obyvatel@mestohronov.cz
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 09. 2007