živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Odbor tajemníka

Koordinuje spolupráci s orgány města (zastupitelstvo města a rada města) .

Zajišťuje

 • podatelnu MěÚ 
 • přestupkovou agendu
 • matriku 
 • evidenci obyvatel
 • ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • hospodaření se svěřenými finančními prostředky zabezpečuje řádné plnění rozpočtu města
 • pro městské investice projektové dokumentace, výběrová řízení
 • řídí a vyhodnocuje jednotlivé akce v průběhu realizace
 • obsluhu základních registrů veřejné správy

Zajišťuje pro občany:

Matrika

 • sňatky, výpisy z matriky narození, sňatků a úmrtí
 • změny jména a příjmení

(Veškeré žádosti jsou k dispozici přímo na odd. matriky)   
 

Usnesením Rady města Hronova č. 7/2009 ze dne  16.3.2009, je jako oddací den (tj. den, kdy budou konány svatební obřady) stanoven každý pátek a sobota. Místem ke konání svatebních obřadů byla stanovena obřadní síň v budově radnice v Hronově, nám. Čs. armády 5.

Matriční úřad Hronov dle § 13a zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  určuje jako  den  ohlášení vstupu do registrovaného partnerství každý pátek a sobotu. Místem k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství byla stanovena obřadní síň v budově radnice v Hronově, nám. Čs. armády 5.  

     

Evidence obyvatel (EO)

 • zajišťuje přihlašování občanů k trvalému pobytu (přihlašovací lístek k dispozici přímo v kanceláři odd. EO)

Podatelna

 • přijímá veškeré žádosti, stížnosti a dotazy,
 • přijímá hotovostní a bezhotovostní platby
 • uzavírání smluv na pronájem hrobových míst a vede související evidenci
 • vybírání plateb za pronájem hrobových míst 

      Otevírací doba hronovského hřbitova:

        Březen - říjen             od 7:00 do 20:00 hodin
        Listopad - únor          od 8:00 do 17:00 hodin
        Památka zesnulých, včetně předcházejícího víkendu, Vánoce a Velikonoce  od 8:00 do 21:00 hodin

Životní prostředí

 • vystavuje rybářské lístky
 • vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - na základě žádosti v příloze

Dále odbor zajišťuje:

 • přijímání a řešení stížností občanů v rámci přestupkového zákona (přestupky postoupené Policií ČR, Okresním soudem, Státním zastupitelstvím)
 • ověřování shody opisů nebo kopií s listinou a ověřování pravosti podpisu - (nutné,aby žadatel měl s sebou platný doklad totožnosti)
 • výpisy z rejstříků CZECHPOINT (trestů, obchodní, živnostenský, bodového pro řidiče, insolvenčního)
 • zabezpečuje odpadové hospodářství města

Soubory ke stažení:


Pracovníci odboru

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Vojtěch Gerhardt dotace 491 401 150; 733 687 837 dotace@mestohronov.cz
Ing. Miroslav Kováč investiční technik 491 401 152; 736 629 647 investice@mestohronov.cz
Ing. Bohdana Mervartová podatelna, evidence hrobových míst 493 033 072 bohdana.mervartova@hronov.cz
Milena Moravcová asistentka 491 401 151; 736 629 645 mestohronov@mestohronov.cz
Marcela Nováková matrika, evidence obyvatel 491 401 158 m.novakova@mestohronov.cz
Alena Pajtnerová přestupky 491 401 156; 736 726 550 alena.pajtnerova@mestohronov.cz
Iva Turková evidence odpadů 491 401 154; 739 300 292 evidence-obyvatel@mestohronov.cz
Ing. Sandra Jirková životní prostředí 493 033 057 sandra.jirkova@mestohronov.cz
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 09. 2007