živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Úřední deska

Vyvěšeno: 13. 06. 2022, Sejmuto: 31. 03. 2023

Oznámení - upuštění od správního poplatku

Pro fyzické osoby, které pobývají na území ČR ve statusu strpění, v souvislosti s válkou na Ukrajině, se podle § 4 odst.1 a 4 zákona „Lex Ukrajina II“, upouští od vybírání správních poplatků .....

Vyvěšeno: 09. 06. 2022, Sejmuto: 08. 06. 2023

Výzva pro nájemce hrobového místa

Výzva pro nájemce hrobového místa č. 63, sektor V - městský hřbitov Divadelní ul., Hronov

Vyvěšeno: 09. 05. 2022, Sejmuto: 08. 05. 2023

Výzva pro nájemce hrobového místa

Výzva pro nájemce hrobového místa č. 79, sektor III - městský hřbitov Divadelní ul., Hronov

Vyvěšeno: 31. 07. 2019, Sejmuto: 16. 12. 2024

Ztráty a nálezy

podrobnější informace k vyzvednutí na podatelně městského úřadu

Vyvěšeno: 02. 09. 2019, Sejmuto: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

stanoví, že při zalesňování v období do 31.12.2022 je odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 lestního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky