živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Úřední deska

Vyvěšeno: 30. 05. 2023, Sejmuto: 15. 06. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

4/2023 Nařízení města Hronov, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úceky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

Vyvěšeno: 09. 06. 2022, Sejmuto: 08. 06. 2023

Výzva pro nájemce hrobového místa

Výzva pro nájemce hrobového místa č. 63, sektor V - městský hřbitov Divadelní ul., Hronov

Vyvěšeno: 17. 12. 2019, Sejmuto: 30. 11. 2025

Ztráty a nálezy

podrobnější informace k vyzvednutí na podatelně městského úřadu