živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Tajemnice Městského úřad Hronov

 

Ing. Helena Toldová

+420 736 629 649
+420 491 401 157
tajemnik-mu@mestohronov.cz

Tajemnice městského úřadu je odpovědná za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

Tajemnice obecního úřadu

  1. zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
  2. plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
  3. stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
  4. plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do městského úřadu,
  5. vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města.

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 08. 2007