živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Odbor sportovní a rekreační zařízení

Zajišťuje zejména tyto činnosti:

  • organizuje provoz zimního stadionu 
  • organizuje provoz autokempu ve Velkém Dřevíči 
  • zabezpečuje údržbu a opravy nemovitostí a věcí movitých sloužících k chodu ZS a jejich evidenci 
  • zodpovídá za plnění úkolů vyplývajících z havarijního plánu a podílí se na jeho tvorbě 
  • zajišťuje vytíženost zimního stadionu, Autokempu Velký Dřevíč
  • organizačně zabezpečuje požární preventivní prohlídky svěřených provozů 
  • spolupracuje se Sdružením zimních stadionů v ČR 
  • organizuje Ligu neregistrovaných hokejistů „O putovní pohár města Hronova“ 
  • organizačně zabezpečuje Hronovskou pouť a Jiráskův Hronov 
  • spolupracuje s Kulturním a informačním střediskem, PO města

Rozpis obsazenosti ledu.


Pracovníci odboru

Jméno Funkce Telefon E-mail
Jiří Frýba vedoucí odboru 736 629 643 srz@mestohronov.cz
obsluha zimního stadionu 733 734 169
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 09. 2007