živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zateplení budov v majetku města Hronova

Dodavatel: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
Celková cena za stavební práce: Kč 8 873 917,-- vč. DPH
TDI (technický dozor investora): DABONA s.r.o. , Rychnov nad Kněžnou
Cena za TDI: Kč 180 000,-- vč DPH (uznatelný náklad)
Koordinátor BOZP: Ing. Josef Novotný - SAI, Nový Bydžov
Cena za BOZP: Kč 13 920,-- vč. DPH (neuznatelný náklad)
Termín realizace: 23.7.2010 - 31.8.2011

Město Hronov podalo 17. 8. 2009 žádost na SFŽP o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory dostalo Město Hronov 1. 3. 2010 a okamžitě začalo připravovat potřebné doklady nutné k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP. Město Hronov získalo tuto podporu na budovy: MŠ Havlíčkova č.p. 520 a č.p. 656, ZŠ Nám. Čs. armády a ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví, ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč. Realizaci jednotlivých projektů má Město Hronov naplánovánu po dobu tří let s tím, že letošní rok bude vyhotovena část projektu: „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656“.

V tabulce jsou uvedeny údaje ze žádosti o platbu a v % vyjádřená podpora ze SFŽP.

 

Celkové náklady (vč. DPH) 
(v Kč)

Uznatelné náklady 
(v Kč)

Neuznatelné náklady 
(v Kč)

% poskytnuté dotace 

čp. 520  6 920 546,00  4 004 594,00  2 915 952,00  57,86 
 čp. 656 4 832 636,00  2 406 534,00  2 426 102,00  49,80 


Součástí dokladů nutných k podpisu Smlouvy se SFŽP bylo výběrové řízení na dodavatele stavby. Vítěznou nabídku ve výběrovém řízení podala firma DELTA Velké Poříčí s.r.o., Panelárna, 549 32 Velké Poříčí a RM schválena na základě nejnižší nabídkové ceny Kč 7 394 931,-- bez DPH (Kč 8 873 917,- vč. DPH).
 Stavební práce se budou skládat z kompletní rekonstrukce fasády se zateplením vč. oprav a zateplení střech, nového oplechování a také z výměny oken a dveří. Všechny tyto úpravy povedou ke snižování energetické náročnosti. Největší objem prací, které není možno dělat za provozu, se uskuteční v letních měsících, kdy budou mateřské školy uzavřené. Ostatní práce proběhnou s ohledem na provoz obou školek.
 Se stavebními pracemi se započne 23. 7. 2010, kdy proběhne předání staveniště dodavateli. V té době už budou obě budovy školek zcela uzavřené. Stavební práce budou začínat na budově Sluníčka. V areálu školek budou probíhat další stavební akce – viz ostatní články. 

Michaela Kajnarová, odbor majetek

Fotogalerie: MŠ - zateplení

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 08. 2010