živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v Hronově

v souladu s § 14 odst. 1 písm. c) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Volební okrsek Počet členů
č. 1 Hronov 5
č. 2 Hronov 5
č. 3 Hronov 5
č. 4 Žabokrky 4
č. 5 Zbečník 5
č. 6 Velký Dřevíč 5
č. 7 Rokytník 4
č. 8 Malá Čermná 4

V Hronově 11. listopadu 2022

Petr Koleta, starosta

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 11. 2022