živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 7/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 3. března 2014

Rada města schvaluje:
1/7 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel
2/7 - vyřazení nabídek z výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Zbečník – Hronov - chodníky“ a to:
       - SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208, pro nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách 
       - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pradubice, IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361, pro nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách – 7 pro
3/7 - pořadí nabídek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací „Zbečník – Hronov - chodníky“ a to:
      1. EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, nabídková cena vč. DPH: Kč 9 790 991,--.
      2. ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286, DIČ: CZ45192286, koresp. adresa: Šenovská 463, 717 00 Ostrava – Bartovice, nabídková cena vč. DPH: Kč 12 622 421,-- - 7 pro
4/7 - dodavatele stavebních prací akce „Zbečník – Hronov - chodníky“ firmu EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924 za nabídkovou cenu Kč 9 790 991,-- vč. DPH (Kč 8 091 728,- bez DPH) – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 03. 2014