živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 6/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. 03. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/6/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/6/53/1 - uzavření smlouvy o dílo veřejné zakázky na stavební práce „Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov“ mezi firmou Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ 28969553 jako zhotovitelem a městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 jako objednatelem, za nabídkovou cenu 7 555 003 Kč bez DPH (9 141 553,63 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/6/54/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 47,02 m² (plocha pro nájem 42,71 m²) v ulici Divadelní 512, Hronov ke dni 31. 3. 2019
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/6/54/2 - uzavření dohody o vrácení daru ve výši 15.000,00 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/6/57/1 - přijetí darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226, a to věcného daru od Slevomat.cz, s.r.o., Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 24698059, ve formě polohovacího křesla v hodnotě 35.000,00 Kč a věcného daru, ve formě digitálního tonometru v hodnotě 1.169,00 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/6/58/1 - záměr výpůjčky nemovitých věcí ve vlastnictví města - pozemek p. č. 702/6 o výměře 314 m², p. č. 702/3 o výměře 6 380 m², p. č. 702/2 o výměře 45 m² a p. č. 702/7 o výměře 20 m² vždy včetně budovy na pozemku a vše v k. ú. Hronov. Záměr výpůjčky přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/6/58/2 - uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 01.07.2005 mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397. Dodatek č. 4 přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
8/6/52/1 - zastupitelstvu města vydat s účinností ode dne podpisu Dodatek č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Hronov, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČO 66289467.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/6/58/3 - zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 6 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/6/58/4 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace do celkové maximální výše 3 000 000 Kč Mateřské škole a Základní škole speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové město nad Metují, IČ 25299140, která je určena účelově výhradně k úhradě nákladů na stavební a obdobné práce, dodávky a služby, bezprostředně směřující k realizaci projektu „Stavební úprava a přístavba ZŠ speciální Hronov p. č. 702/6, p. č. 702/3“
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/6/58/5 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a o výpůjčce mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 25299140. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 03. 2019