živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č 5/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 02. 2019
 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/5/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Petra Málka
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/5/42/1 - odpisový plán lanového parku v pořizovací ceně 151.200,00 Kč, který je užíván Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, IČO 70996873. Doba odepisování činí 8 let.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/5/43/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.10.2018 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 62,54 m² (plocha pro nájem 56,87 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 28.02.2021 za nájemné 60,74 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/5/44/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.08.2018 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 36,70 m² (plocha pro nájem 35,20 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 28.02.2021 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/5/45/1 - uzavření „Dohody č. 3/OM/2019 o ukončení nájemní smlouvy“ na část pozemku parc. č. 55/1 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/5/46/1 - záměr nájmu na část pozemku parc. č. 1466 o výměře 100 m2 v k. ú. Hronov ke zřízení zahrádky.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/5/47/1 - záměr nájmu na část pozemku parc. č. 273/7 o výměře 97 m2 a na část pozemku parc. č. 273/22 o výměře 12 m2 v k. ú. Hronov ke zřízení zahrádky, nájemné činí 218 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/5/48/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 18.10.2018 na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 62,10 m² (plocha pro nájem 51,95 m²), v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 31.05.2019 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
  Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/5/49/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 4/OM/2019 na část pozemku parc. č. 60 v k. ú. Hronov o výměře 10 m2 pod stavbou schodiště a podesty s výši nájemného 100 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
10/5/40/1 - zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 209/1 a 209/2 v k. ú. Rokytník o výměře 108 a 82 m2 s minimální cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/5/41/1 - zastupitelstvu města navýšit neinvestiční příspěvek pro Kulturní a informační středisko Hronov na rok 2019 o 160.000,00 Kč.
 Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
Rada města deleguje:
12/5/51/1 - za zřizovatele zástupce do Školské rady při ZŠ a MŠ Hronov Mgr. Petra Málka, Mgr. Jiřího Škopa a Mgr. Jana Šnajdra.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města jmenuje:
13/5/50/1 - Bc. Andreu Hrzánovou členkou sociální komise.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/5/50/2 - předsedkyní sociální komise paní Mgr. Milenu Štelzigovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 03. 2019