živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 5/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronov, které se uskutečnilo dne 16.03.2016

Rada města schvaluje:
50/5/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu DiS.
51/5/53/1 - ceník za ubytování a služby Autokempu Velký Dřevíč pro sezonu 2016.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

52/5/54/1 - ceník za pronájem fotbalového hřiště v Hronově pro rok 2016.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

53/5/57/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 50.000,00 Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v roce 2016.
                 Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

54/5/57/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města  č. 06/2016 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, dle přílohy. 
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

55/5/57/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 50.000,00 Fotbalovému klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské B třídě v roce 2016.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

56/5/57/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 07/2016 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, dle přílohy.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

57/5/58/1 - zvýšení nájemného pro rok 2016 u nebytových prostor ve vlastnictví města Hronova dle přiloženého seznamu o inflační koeficient ve výši 0,3 %.
                 Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

58/5/59/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 21.954,00 AEROKLUBU HRONOV, Hronov, P.S. č. 48, 549 31 Hronov, IČ 15046061, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

59/5/59/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 08/2016 s AEROKLUBEM HRONOV, P.S. č. 48, 549 31 Červený Kostelec, IČ 15046061, dle přílohy.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

60/5/59/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 10.542,00 Orlovi Jednotě Hronov – Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČ 66288606, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

61/5/59/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 11/2016 s Orlem Jednotou Hronov – Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČ 66288606, dle přílohy.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

62/5/59/5 - poskytnutí dotace ve výši Kč 2.969,00 SK Šneci Hronov, z.s., Palackého 336, 549 31 Hronov, IČ 04365399, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

63/5/59/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 12/2016 s SK Šneci Hronov, z.s., Palackého 336, 549 31 Hronov, IČ 04365399, dle přílohy.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

64/5/59/7 - poskytnutí dotace ve výši Kč 15.443,00 TJ Sokol Rokytník, Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

65/5/59/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 14/2016 s TJ Sokol Rokytník, Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773, dle přílohy.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

66/5/59/9 - poskytnutí dotace ve výši Kč 22.450,00 TJ Sokol Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 131, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, která je určena účelově na činnost v roce 2016. 
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

67/5/59/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 15/2016 s TJ Sokol Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 131, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, dle přílohy.
                   Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

68/5/59/11 - poskytnutí dotace ve výši Kč 38.586,00 TJ Hronov, 549 31 Hronov, IČ 00528064, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
                   Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

69/5/59/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 17/2016 s TJ Hronov, 549 31 Hronov, IČ 00528064, dle přílohy.
                   Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

70/5/59/13 - poskytnutí dotace ve výši Kč 33.610,00 Vodáckému oddílu Hronov, Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
                   Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0
 
71/5/59/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 19/2016 s Vodáckým oddílem Hronov, Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431, dle přílohy.
                   Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

72/5/63/1 – uzavření dodatku k NS na byt č. 14, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 60,22 m2, (stejná plocha pro nájem), v ulici Riegrova 458, Hronov, za věcně usměrňované nájemné Kč 29,25/m2/měs., na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2020.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

73/5/67/1 - žádost Sboru dobrovolných hasičů Velký Dřevíč na zapůjčení areálu koupaliště a autokempu ve Velkém Dřevíči na tyto akce:
                 • Čarodějnický rej – 30. 4. 2016 od 18:00 do 1:30 hod.
                 • Výročí 130 let založení SDH Velký Dřevíč – 14. 5. 2016 od 8:00 do 1:30 hod.
                 • 10. ročník Dřevíčské lávky a večerní zábava – 25. 6. 2016 od 12:00 do 1:30 hod.
                • Dětský den – 26. 6. 2016 od 14:00 do 18:00 hod.
                • Řezňa fest – 29. 8. 2015 od 16:00 do 1:30 hod.
              Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

74/5/68/1 - uzavření smlouvy o odběru bioodpadu s panem Filipem Šofrem, se sídlem Žďárky 78, 549 37 Žďárky, IČ 02792028, DIČ CZ9006023477 na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2016. Smlouva přílohou. 
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

75/5/69/1 - uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 06/2015/OM/Vít se zhotovitelem Ing. Lukášem Polejem, nám. Čs. armády 979, 549 31 Hronov, IČ 63186845 na projekční práce „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna“, který se týká změny rozsahu předmětu díla, ceny díla a platebních podmínek, termínu dokončení díla. Dodatek č. 2 přílohou.
                Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

76/5/70/2 - přidělení veřejné zakázky akce s názvem: „Rekonstrukce elektroinstalace Husova čp. 367, Hronov“ uchazeči AULA servis, Marek Aulich, Náměstí 567, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 69142394, DIČ: CZ 7812183236 za nabídkovou cenou Kč 220 164,05 vč. 15% DPH.
                 Hlasování: Pro: 5 , Proti: 1 , Zdržel se: 0

77/5/72/1 - poskytnutí věcného daru ve formě cen v hodnotě Kč 2.000,00 TJ Sokol Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 82, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, na akci Hledání Turovského pokladu, která se uskuteční 25.03.2016 ve Velkém Dřevíči.
                 Hlasování: Pro: 5 , Proti: 0 , Zdržel se: 1
 
Rada města neschvaluje:
78/5/51/1 - poskytnutí dotace Institutu zážitkové pedagogiky, Voletiny 130, 541 01 Trutnov, IČ 22894853.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

79/5/55/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, 1+0, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 41,73 m2 (31,37 m2 plocha pro nájem), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města bere na vědomí:
80/5/52/1 - záměr změnit otevírací dobu hronovského hřbitova v Divadelní ulici takto: březen – říjen 7:00 – 20:00 hod listopad – únor 8:00 – 17:00 hod Památka zesnulých včetně předcházejícího víkendu, Vánoce a Velikonoce 8:00 – 20:00 hod
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

81/5/60/1 - výpověď nájemní smlouvy č. 4/OM/09 ze dne 30.3.2009 na část pozemku parc. č. 273/7 o výměře 94 m2 v k.ú. Hronov. Nájem bude ukončen dnem 31.5.2016.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

82/5/61/1 - informaci o úpravách platů zaměstnanců zařazených do Městského úřadu v Hronově od 01.02.2016.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

83/5/73/1 - řešení stížnosti na nájemníka v bytě č. 13, 0+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 32,42 m2 (plocha pro nájem je 29,04 m2), Nerudova ulice čp. 314, Hronov.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

84/5/000 – informace o novém vlastníku bývalé sodovkárny ve Zbečníku; o organizaci Hronovské pouti; o soudním sporu Spolku pro Velký Dřevíč; o stavu zpracování TES; zápis z jednání Bezpečnostní komise dne 18.2.2016; informace o konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ Velký Dřevíč; o konání Plesu sportu dne 19.3.2016; o stížnosti na obtěžující štěkot psů a další připomínky a podněty v rámci diskuze.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města doporučuje:
85/5/59/15 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši Kč 132.937,00 AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

86/5/59/16 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 09/2016 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, dle přílohy.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

87/5/59/17 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši Kč 160.874,00 HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

88/5/59/18 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 10/2016 s HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy. 
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

89/5/59/19 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši Kč 79.779,00 Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

90/5/59/20 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 13/2016 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, dle přílohy.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

91/5/59/21 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši Kč 107.939,00 T.J. Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

92/5/59/22 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 16/2016 s T.J. Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, dle přílohy.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

93/5/59/23 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši Kč 168.061,00 Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

94/5/59/24 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 18/2016 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, dle přílohy.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

95/5/62/1 – zastupitelstvu města ke schválení prodej bytového domu č.p. 596, Riegrova ulice, vč. pozemku p. č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 616 m² v k. ú. Hronov Královéhradecké diecézi Církve československé husitské, Ambrožova 728, 500 02 Hradec Králové, IČ 62695720 za kupní cenu Kč 3 500 000,--.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

96/5/65/1 – zastupitelstvu města ke schválení uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005930/VB/01, název stavby: Hronov, Dvorská ul. Rekonstrukce vedení nn“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
97/5/50/1 – zastupitelstvu města ke schválení prodej bytového domu č.p. 107, Jungmannova ul., Hronov včetně pozemku st.p.č. 1128 (zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 478 m² a dřevníků včetně st.p.č. 1126/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 136 m² vše v k. ú. Hronov za kupní cenu Kč 1 200 000,--.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

98/5/71/1 – zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků p.p.č. 244 o výměře 49 m2, 245/1 o výměře 10 m2 a 248 o výměře 12 m2 v k.ú. Malá Čermná.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města ukládá:
99/5/64/3 - OM projednat s žadatelem, který podal žádost o odkoupení části pozemku p.č. 754/1 k.ú. Hronov, cenu za pozemek.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

100/5/70/3 - tajemnici připravit návrh pravidel, která by eliminovala odstupování firem z vítězné pozice při výběrových řízeních (složení jistoty, sankce při odstoupení z vítězné pozice)
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0
 
Rada města vydává rozhodnutí:
101/5/56/1 - kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu, § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při pořádání Čarodějnického reje v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči dne 30. dubna 2016, kterou vymezuje dobou kratší, a to od 18:00 do 01:30 hodin dne 1.5.2016.
                  Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

102/5/56/2 - kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu, § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při pořádání večerní zábavy po Výročí 130 let od založení SDH Velký Dřevíč v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči dne 14. května 2016, kterou vymezuje dobou kratší, a to od 20:00 do 01:30 hodin dne 15. května 2016.
                 Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

103/5/56/3 - kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu, § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při pořádání večerní zábavy po 10. ročníku Dřevíčské lávky v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči dne 25. června 2016, kterou vymezuje dobou kratší, a to od 19:00 do 01:30 hodin dne 26. června 2016.
                 Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

104/5/56/4 - kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu, § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při pořádání charitativního festivalu Řezňa fest v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči dne 27. srpna 2016, kterou vymezuje dobou kratší, a to od 16:00 do 1:30 hodin dne 28. srpna 2016.
                 Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

Rada města revokuje:
105/5/70/1 - bod č. 20/3/38/3 z usnesení č.3/2016 ze dne 17.2.2016.
                   Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0

Rada města stanovuje:
106/5/66/1 - celkový počet zaměstnanců MěÚ v Hronově k 1. 4. 2016 na 52.
                    Hlasování: Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 04. 2016