živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 4/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/4/48/1- na základě výběrového řízení dodavatele akce Rekonstrukce a modernizace chodníku v ul. Smetanova v Hronově firmu BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 27504867 za nabídkovou cenu 787 545,33 Kč bez DPH (952 929,85 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
2/4/49/1 - připojení se města Hronova k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/4/50/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 62,20 m² (plocha pro nájem 51,95 m²), v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 28.02.2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/4/51/1 - přijetí finančního daru ve výši 10.000,00 Kč Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226, od GS Accounting & Taxes s.r.o., Drahobejlova 1093/8, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 28809378.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/4/52/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 16.11.2017 na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 44,89 m² (plocha pro nájem 43,35 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 28.02.2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/4/54/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 4/OM/2020 na nájem pozemku parc. č. 325/14 o výměře 21 m2 v k. ú. Hronov k účelu užívání jako pozemku pod stavbou garáže. Nájemné činí 420 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/4/56/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 8, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 43,92 m² (plocha pro nájem 42,31 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 31.03.2021 s následným automatickým prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50,60 Kč/m²/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/4/57/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 36,70 m² (plocha pro nájem 35,20 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 28.02.2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 71,48 Kč/m²/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/4/58/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 313, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 36,99 m² (plocha pro nájem 34,57 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov ke dni 29.02.2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
10/4/55/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800075191_11/VB/P“, s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný), na část pozemku parc. č. 687 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města jmenuje:
11/4/47/1 - paní Šárku Čmelíkovou do funkce ředitelky Kulturního a informačního střediska Hronov, se sídlem nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov. IČ: 77196994, s účinností od 1. 3. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 03. 2020