živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 29/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 19. 12. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Rada města schvaluje:
1/29/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/29/266/1 - rozpočet Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 na rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/29/266/2 - rozpočet Mateřské školy a Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, příspěvková organizace na rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/29/266/3 - rozpočet Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod na rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/29/266/4 - rozpočet Základní umělecké školy Hronov na rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/29/266/5 - rozpočet Domu dětí a mládeže Domino Hronov na rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/29/266/6 - rozpočet Kulturního a informačního střediska Hronov na rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/29/266/7 - rozpočet Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov na rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/29/267/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 09.09.2014 na byt č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 80,60 m² (plocha pro nájem 75,40 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/29/270/1 - rozpočtové opatření č. 19/2018/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/29/271/1 - návrh Smlouvy o zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/29/271/2 - Ceník napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce: pro rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města zřizuje:
13/29/269/1 - komisi stavební v tomto složení: předseda Pavel Petřík (ANO)
členové: Lukáš Polej (ODS), Jiří Vejvoda (Starostové), David Chmelař (Nezávislí), Aleš Krtička (Patrioti), Jaroslav Jeništa ml. (KDU), Ondřej Martin (Rozvoj)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/29/269/2 - komisi sportovní v tomto složení: předseda: Petr Málek (Rozvoj)
členové: Bohuslav Voborník (ODS), Jindřich Šťavík (Nezávislí), Martin Houštěk (Starostové), Jana Johnová (KDU), Hynek Rožnovský ANO), Ludvík Vlach
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/29/269/3 - komisi sociální v tomto složení: předseda: Helena Kudelová (Patrioti)
členové: Milena Štelzigová (Rozvoj),Jana Hubková (KDU), Kateřina Thérová (Starostové), Libor Lelek (Nezávislí), Ilona Samková (ODS), Anežka Čepelková (ANO)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/29/269/4 - komisi pro kulturu a cestovní ruch v tomto složení: předseda: Roman Toušek (ODS)
členové: Libor Lelek (Nezávislí), Martina Špringrová (Starostové), Tomáš Strnad (Patrioti), Helena Listoňová (KDU), Markéta Umlaufová (ANO), Jakub Mikunda (Rozvoj)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 01. 2019