živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 27/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
Rada města schvaluje:   
1/27/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 6 pro, 1 se zdržel

2/27/310/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 21. 9. 2017 na byt č. 12, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 49,20 m² (plocha pro nájem 44,89 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 66,23 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/27/311/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 6, 3+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 84,60 m² (plocha pro nájem 80,10 m²), v ulici Hostovského 17, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 50 Kč/m²/měs. od 1.1.2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/27/312/1 - zvýšení nájemného pro nájemníky bytů č. 1, 3, 4, 5 v domě čp. 17, Hostovského, Hronov z původních 20,97 Kč/m²/měsíc na výši 25,16 Kč/m²/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/27/313/1 - uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 31.03.2017 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m² (plocha pro nájem 50,74 m²), v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 30.06.2020 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/27/314/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 8.12.2014 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m² (plocha pro nájem 32,30 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/27/315/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 28.07.2015 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 56,72 m² (plocha pro nájem 53,11 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/27/316/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 26.06.2014 na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 87,91 m² (plocha pro nájem 73,99 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/27/317/1 - vzorový dokument „Nájemní smlouva - nájem bytu“ pro uzavírání nových nájemních smluv na nájmy městských bytů.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/27/318/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke SOD číslo smlouvy objednatele 16/2019/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 19/9/1) stavby „Stavební úpravy pro pečovatelskou službu, Kalinův dům, Hronov 924“ se zhotovitelem MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují, IČ 03659526, který se týká změny rozsahu prací dle přílohy č. 1 dodatku. Celková cena díla činí 1 431 562,37 Kč bez DPH (1 732 190,46 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/27/319/1 - poskytnutí příspěvku ve výši 2.000 Kč za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava, Bublava 389, 358 01 Kraslice.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/27/320/1 - rozpočtové opatření č. 17/2019/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/27/322/1 - přijetí finančního daru ve výši 10.000,00 Kč Základní uměleckou školou Hronov, IČO 66289467, od Obce Vysoká Srbská, Vysoká Srbská, 549 31 Hronov, IČO 00273228, který je určen na nákup a opravy hudebních nástrojů v roce 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/27/323/1 - rozpočet Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 na rok 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/27/323/2 - rozpočet Mateřské školy a Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, příspěvková organizace na rok 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
16/27/323/3 - rozpočet Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod na rok 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
17/27/323/4 - rozpočet Základní umělecké školy Hronov na rok 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
18/27/323/5 - rozpočet Kulturního a informačního střediska Hronov na rok 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
19/27/323/6 - rozpočet Domu dětí a mládeže Domino Hronov na rok 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
20/27/323/7 - rozpočet Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov na rok 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
21/27/324/1 - přijetí finančního daru ve výši 13.386,00 Kč Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226, od pana Davida Novotného, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČO 66302129.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
22/27/325/1 - zadání zpracování 5 variant návrhu vlajky Mgr. Janu Tejkalovi, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava - Heřmanice za konečnou cenu 11 990,00 Kč (není plátce DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nejmenuje:
23/27/326/1 - do kulturní komise paní Bc. Hanu Nedvědovou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 12. 2019