živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 26/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. 12. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
Rada města schvaluje:   
1/26/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 5 pro, 1 se zdržel
 
2/26/307/1 - uzavření Dodatku č.1 ke SOD číslo smlouvy objednatele 16/2019/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 19/9/1) stavby „Stavební úpravy pro pečovatelskou službu, Kalinův dům, Hronov 924“ se zhotovitelem MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují, IČ 03659526, který se týká změny termínu dokončení díla.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/26/308/1 - poskytnutí ubytování pro Výtahy Náchod - Metujští tygři pro 9 osob, účastníků charitativní akce v době od 14. do 15. 12. 2019 v hotelu Radnice za cenu 100 Kč/noc/osoba.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/26/309/1 - objednání mimořádné přílohy MF DNES speciál o Hronově v červnu 2020 za cenu 24.500 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 12. 2019