živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 26/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. listopadu 2014

Rada města schvaluje:
1/26 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka – 5 pro, 1 se zdržel
2/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 49,20 m2, (plocha pro nájem je 44,89 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016, s nájemným Kč 57,75/m2/měs. – 6 pro
3/26 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 8 160,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 15 582,- – 6 pro
4/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 36,70 m2, (plocha pro nájem je 35,20 m2), v  ulici Riegrova čp. 458, Hronov, na dobu určitou do 31. 12. 2016, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
5/26 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 10 548,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 10 656,- – 6 pro
6/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 33,70 m2, (30,95 m2 plocha pro nájem), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31.12.2016, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
7/26 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 7 080,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 9 432,- – 6 pro
8/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 52,54 m2 (plocha pro nájem je 48,01 m2), v ulici Nerudova čp. 314, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 6 pro
9/26 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši šestinásobku nájemného tj. Kč 11 622,- na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu – 6 pro
10/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 35,92 m2 (plocha pro nájem je 33,12 m2), v ulici Hostovského čp. 36, Hronov na dobu určitou do 31.12.2016, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
11/26 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši šestinásobku nájemného tj. Kč 9 696,- na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu – 6 pro
12/26 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 9. 9. 2014 na byt č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 80,60 m2 (plocha pro nájem 75,40 m2) s  nájemným ve výši Kč 50,-/m2/měs., v ulici Hostovského čp. 160, Hronov do 31. 12. 2016 – 6 pro
13/26 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 68,32 m2, (plocha pro nájem 56,92 m2), v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2015, za nájemné Kč 39,--/m2/měs. – 6 pro
14/26 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 9. 9. 2014 na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 50,85 m2, (plocha pro nájem 48,37 m2), za nájemné ve výši Kč 51,07/m2/měs., v ulici Divadelní 512, Hronov do 31. 12. 2016 – 6 pro
15/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 46,50 m2 (plocha pro nájem je 43,80 m2), v  ulici Hostovského čp. 160, Hronov, na dobu určitou do 31.12.2016, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
16/26 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši šestinásobku nájemného tj. Kč 12 426,- na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu – 6 pro
17/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 60,22 m2, (stejná plocha pro nájem), v ulici Riegrova 458, Hronov, za věcně usměrňované nájemné Kč 29,25/m2/měs., na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 28. 2. 2015 – 6 pro
18/26 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27. 2. 2014 na byt č. 2, 1+0, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 41,73 m2 (31,37 m2 plocha pro nájem), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016 za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 6 pro
19/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+2, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 70,01 m2, (plocha pro nájem je stejná), v Malé Čermné čp. 9, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016, za nájemné Kč 39,--/m2/měs. – 6 pro
20/26 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši šestinásobku nájemného tj. Kč 17 190,- na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu – 6 pro
21/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 45,30 m2, (40,60 m2 plocha pro nájem), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31.12.2016, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
22/26 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 7 320,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 12 294,- – 6 pro
23/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 77,90 m2, (plocha pro nájem je 69,50 m2), v ulici Husova čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
24/26 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 9 918,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 21 108,- – 6 pro
25/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 46,00 m2 (plocha pro nájem je 43,25 m2), v  ulici Hostovského čp. 160, Hronov, na dobu určitou do 31. 12. 2016, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
26/26 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši šestinásobku nájemného tj. Kč 13 170,- na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu – 6 pro
27/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2, (plocha pro nájem 32,30 m2), v ulici Riegrova 458, Hronov za nájemné Kč 50,-/m2/měs. na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 28. 2. 2015 – 6 pro
28/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 30,61 m2, (plocha pro nájem je 29,11 m2), v  ulici Riegrova čp. 458, Hronov, na dobu určitou do 31. 12. 2016, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
29/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 42,91 m2, (plocha pro nájem je 33,81 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2020, s nájemným Kč 29,25/m2/měs. – 6 pro
30/26 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 4 872,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 9 498,- – 6 pro
31/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 50,05 m2, (plocha pro nájem je 45,57 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016, s nájemným Kč 66,89/m2/měs. – 6 pro
32/26 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 9 450,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 18 840,- – 6 pro
33/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 89,60 m2, (plocha pro nájem je 78,20 m2), v ulici Husova čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016, s nájemným Kč 61,46/m2/měs. – 6 pro
34/26 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 15 000,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 30 000,- – 6 pro
35/26 - uzavření dodatku č. 3 k   nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2, (plocha pro nájem je 50,74 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2015 s nájemným Kč 39,--/m2/měs.- 6 pro
36/26 - uzavření dodatku č. 3 k NS ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,32 m2 (plocha pro nájem 71,32 m2) v ulici Riegrova 596, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2015 za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
37/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 44,89 m2, (plocha pro nájem je 43,35 m2), v ulici Nerudova čp. 314, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
38/26 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 8 253,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 13 896,- – 6 pro
39/26 - uzavření kupní smlouvy na nákup movitých věcí - vybavení kuchyně, jídelny a zázemí pro zaměstnance kuchyně nacházející se v budovách č.p. 193 a č.p. 912 v Hronově za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 400 665,-- s insolvenčním správcem dlužníka Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o., IČ 48153281, společností BHJ správci v.o.s., Divišova 882/5, 500 03 Hradec Králové, IČ 28860098 – 6 pro
40/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 56,60 m2, (plocha pro nájem 53,10 m2), v ulici Riegrova čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
41/26 -  úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 7 926,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 15 852,- - 6 pro
42/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 66,74 m2, (stejná plocha pro nájem), v ulici Riegrova čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2020, s věcně usměrňovaným nájemným Kč 29,24/m2/měs. – 6 pro
43/26 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 8 148,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 13 260,- – 6 pro
44/26 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace a vinárny Radnice o velikosti 414,31 m2, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov za minimální měsíční nájemné Kč 15 446,- na dobu neurčitou, s možností výpovědi ze strany nájemce nejdříve k 1. 9. 2019 – 6 pro
45/26 - záměr nájmu části pozemku p. č. 94 o výměře 136 m2 v k. ú. Hronov k využití pro účely letní zahrádky za minimální měsíční nájemné Kč 1 483,-- na dobu neurčitou, s možností výpovědi ze strany nájemce nejdříve k 1. 9. 2019 – 6 pro
46/26 - záměr nájmu pozemku p. č. 1705/45 (část pozemku p. č. 1705/8) o výměře 1230 m2 v k. ú. Hronov za Kč 24 600,--/rok ke zřízení provizorního parkování – 5 pro, 1 se zdržel
47/26 - podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 1/OM/06 ze dne 28. 6. 2006 na pozemek p. č. 956/24 o výměře 356 m2 v k. ú. Hronov – 6 pro
48/26 - uzavření dodatku č. 2 k  nájemní smlouvě ze dne 7. 7. 2014, na byt č. 14, 1+1, byt  se sníženou kvalitou o celkové rozloze 52,72 m2 (plocha  pro nájem je 42,22 m2), v ulici Riegrova čp. 596, Hronov, na dobu určitou do 31.12. 2015,  s nájemným Kč 39,-/m2/měs. – 6 pro
49/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, 1+1, byt  se sníženou kvalitou o celkové rozloze 62,10 m2, (plocha pro nájem je 51,95 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov na dobu určitou do 28. 2. 2015, s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 6 pro
50/26 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 6 273,- s úhradou ve třech splátkách a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 12 546,- – 6 pro
51/26 - pro 17. ples Města Hronova, který se koná dne 17. 1. 2015 cenu vstupenky ve výši Kč 100,-- a cenu losu do tomboly ve výši Kč 10,-- - 6 pro
52/26 - poskytnutí vstupenek zdarma na 17. ples města Hronova všem zaměstnancům Městského úřadu Hronov, členům ZM, členům výborů, komisí a ředitelům PO – 1 osoba/2 vstupenky – 6 pro
53/26 - platy ředitelům příspěvkových organizací od 01.11.2014 dle přílohy – 6 pro
54/26 - cenu za ubytování v hotelu Radnice pro rok 2015 ve výši Kč 250,-- včetně DPH/osoba/noc a pedagogický dozor do 15- ti osob 1 osoba zdarma a při pedagogickém dozoru nad 15 osob 2 osoby po dobu celého pobytu zdarma (platí pro ubytování většího počtu dětí při sportovním soustředění) – 6 pro
55/26 - ustanovení sociální komise jako poradního orgánu rady v tomto složení: předsedkyně – Mgr. Helena Kudelová, členky - Anežka Čepelková, Mgr. Jana Píčová, Jana Hubková, Mgr. Ivana Seidlová – 6 pro
56/26 - uzavření provozní smlouvy na využití fotbalového stadionu družstvem AFK Hronov zastoupené panem Hynkem Rožnovským, předsedou oddílu, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ: 69154287. Provozní smlouva přílohou – 6 pro

Rada města neschvaluje:
57/26 - zrušení výpovědi nájemní smlouvy č. NP/13/01 na pronájem nebytového prostoru restaurace Radnice a vinárny v Hronově uzavřené s panem Jiřím Novákem, trvale bytem Smetanova 648, Hronov, IČ:685 13 119 – 6 pro
58/26 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 16. 5. 2014 na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2 (31,30 m2 plocha pro nájem), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov – 6 pro

Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení:
59/26 - uzavření směnné smlouvy č. 16/OM/2014 na směnu části pozemku p. č. 539 (část „a“ GP č. 1263-120/2014) o výměře 133 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za část pozemku p. č. 542/1(část „b“ GP) a část p. p. č. 1704/13 (část „c“ GP), (nově pozemek p. č. 542/4 o výměře 133 m2) v k. ú. Hronov z důvodu získání veřejné komunikace pro pěší – 6 pro
60/26 - uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouvy o zápůjčce“ na stavbu Kanalizace, Freiwaldovo náměstí, Hronov s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 – 6 pro
61/26 - uzavření kupní smlouvy č. 17/OM/2014 na prodej pětinového podílu pozemku p. č. 956/24 o výměře 356 m2 v k. ú. Hronov, k využití jako přístupu k rodinnému domu s cenou prodeje Kč 9 256,-- – 6 pro
62/26 - uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 07.12.2009, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: Revolvingový úvěr bude poskytován do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 31.12.2015, splacení jistiny ve výši Kč 9.500.000,00 do 31.12.2015 – 6 pro
63/26 - měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 10.12.2014 v této výši:
             1) Člen zastupitelstva                                                                                Kč    660,00   
             2) Člen rady                                                                                                 Kč 2.570,00  
             3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady       Kč 2.220,00  
             4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady            Kč 4.130,00 - 6 pro
64/26 - rozpočet města Hronova na rok 2015, na straně příjmů stanovit závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovit závazné ukazatele na úrovni paragrafů. Rozpočet přílohou – 6 pro
65/26 - rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2015 dle přílohy – 6 pro
66/26 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 200.000,00 Vodovodům a kanalizacím Náchod, a.s., IČ 48172928, na odstranění staré dešťové kanalizace v k. ú. Zbečník – 6 pro
67/26 - uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na investici (na odstranění staré kanalizace v k.ú. Zbečník) ve výši Kč 200.000,00 mezi Městem Hronov, IČ 00272680, a VAK Náchod, a.s., IČ 48172928, dle přílohy – 6 pro 

Rada města nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení:
68/26 - záměr prodeje části pozemku p. č. 273/7 o výměře cca 500 m2 a části pozemku p. č. 273/22 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Hronov – 6 pro

Rada města doporučila zastupitelstvu města revokaci:
69/26 - bodu č. 11/10 z usnesením ZM č. 10/2010 ze dne 22. 12. 2010 – 6 pro

Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit:
70/26 - jako třetího oddávajícího pana Antonína Hurdálka – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
71/26 – kontrolu plnění usnesení RM č. 21, 22/2014 – 6 pro
72/26 – prohlášení výboru HC Wikov Hronov
73/26 – oznámení ředitelky KIS Hronov paní Marcely Kollertové o jejím zvolení členkou Rady města Červeného Kostelce
74/26 – vyjádření pana tajemníka k odpuštění pokuty Rolmontu
75/26 – program jednání zastupitelstva dne 10.12.2014
76/26 – termín jednání rady 15.12.2014
77/26 – nové informace o Akci Zbečník
78/26 – informace o průběhu předauditu
79/26 – informace o umístění informačního systému na autobusovém nádraží
80/26 – informace ředitelky ZŠ a MŠ Hronov Mgr. Věry Řehůřkové o kontrole hygieny ve školní jídelně
81/26 – informaci o přípravě projektu - podzemní kontejnerové stání
82/26 – informaci o aktuálním stavu případné výstavby nové pošty na náměstí

Rada města ukládá:
83/26 - Ing. Ivaně Stonjekové prověřit možnost získání výhodnějších podmínek u Komerční banky a. s. při poskytování revolvingového úvěru – 6 pro
84/26 - Ing. Ivaně Stonjekové prověřit, zda jsou v příspěvkových organizacích z neinvestičního příspěvku města hrazeny mzdy nepedagogických pracovníků – 6 pro
85/26 – panu místostarostovi aktualizovat koncepci rozvoje sportu v Hronově pro nové volební období a zjistit garanci finanční podpory pro sportovní oddíly, za předpokladu splnění daných podmínek.
86/26 – odboru majetek – požádat správce komunikace ve Velkém Dřevíči a Rokytníku o opravu nejponičenějších úseků vlivem objížďky
87/26 – odboru majetek – prověřit velkou prasklinu ve zdi restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči
88/26 – odboru tajemníka – prověřit a zajistit možnost členům ZM mít mail města v mobilu
89/26 – odboru tajemníka – prověřit za jakých podmínek by bylo možné zřídit wifi zónu v centru města
90/26 – odboru tajemníka – zřídit profil města na facebooku
91/26 – odboru majetek – prověřit míru zabezpečení všech příspěvkových organizací
92/26 – panu místostarostovi ustanovit pracovní skupinu, která se bude zabývat řešením problematiky bezpečnosti ve městě


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 12. 2014