živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 24/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. prosince  2010
od 19.15 hod. v předsálí Sálu Josefa Čapka

Rada města schvaluje:
1/24 – jako ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/24 - odpis pohledávek dle přílohy – 7 pro
3/24 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek k výzvě na stavební akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ v pořadí dle přílohy – 7 pro
4/24 - na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučení uchazečů z výběrového řízení „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ z dalšího hodnocení a to STAMP s.r.o., Dobenínská 2002, 547 01 Náchod, IČ:15047784; RGS-Stavební společnost, s.r.o., 516 03 Lukavice 163, IČ:27471748; Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ:25275062 – 7 pro
5/24 - Město Hronov náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako zadavatel ruší probíhající zadávací řízení na stavební akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ – 7 pro
6/24 - zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o veřejných zakázkách pro výběr dodavatele stavby „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“, reg. č. projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04996  – 7 pro
7/24 - ukončení nájemní smlouvy na byt č, 4, byt se sníženou kvalitou, 1+1, o velikosti 61,57 m2 panu Jaromíru Prchalovi k 31. 12. 2010 - 7 pro
8/24 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 a 13, byt se sníženou kvalitou, 3+2, o velikosti 144,72 m2, ve III. podlaží domu, paní Jarmile Hušové od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 za nájemné Kč 39,-/m2/měs.  – 7 pro

Rada města ukládá:
9/24 - OM zjistit možnosti změny instalace špaletových oken místo eurooken na základní školu na náměstí v rámci akce „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ – 7 pro


Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 12. 2010