živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 23/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 10. 10. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 
Rada města schvaluje:
1/23/000 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/23/186/1 - Kritéria pro přijetí do domu s pečovatelskou službou Kalinův dům, Hronov, Na Drahách 924 a Hedvábnice, Hronov, Hostovského 36.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/23/187/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.10.2014 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 52,80 m² (plocha pro nájem 48,49 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov, na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/23/188/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 62,54 m² (plocha pro nájem 56,87 m²) v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 28.02.2019 za nájemné 60,74 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/23/189/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+kk, byt se standardním vybavením o celkové výměře 30,61 m² (plocha pro nájem 29,11 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31.01.2019, za nájemné 50,00 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/23/191/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 08.12.2014 na byt č. 7, 1+2, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 89,60 m² (plocha pro nájem 78,20 m²), v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 61,46 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/23/193/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 62,10 m² (plocha pro nájem 51,95 m²), v ulici Jungmannova 107, Hronov, na dobu určitou do 31.01.2019, za nájemné 39,00 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/23/193/2 - prominutí složení jistoty ve výši trojnásobku nájemného tj. 6088 Kč na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 62,10 m² (plocha pro nájem 51,95 m²), v ulici Jungmannova 107, Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/23/194/1 - přijetí finančního daru ve výši 4.501,00 Kč Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226. Dar bude využit pro potřeby klientů DO Justynka.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/23/195/4 - poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Hronov, nám. Čs. armády 120, 549 31 Hronov, IČO 48623628, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s činností mladých hasičů v roce 2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/23/195/5 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 45/2018 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hronov, nám. Čs. armády 120, 549 31 Hronov, IČO 48623628.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/23/195/6 - poskytnutí dotace ve výši 8.500,00 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČO 62731025, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořízením přenosného stanu.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/23/195/7 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 46/2018 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytník, Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČO 62731025.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/23/195/12 - poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč spolku Zbečník náš domov, z.s., Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČO 22743537, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s činností spolku v roce 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

15/23/195/13 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 49/2018 se Zbečník náš domov, z.s., Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČO 22743537.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

16/23/195/14 - poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 Kč Pod čepicí z. s., Seifertova 759, 549 31 Hronov, IČO 024 42 329, která je určena k pokrytí nákladů spojených s provozem muzea Interaktivního muzea chytré zábavy Pod čepicí v Hronově, výstavní projekt Mikro x Makro aneb na velikosti (ne)záleží, a to na úhradu nájemného a energií v roce 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

17/23/195/15 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 50/2018 s Pod čepicí z. s., Seifertova 759, 549 31 Hronov, IČO 024 42 329.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

18/23/195/16 - poskytnutí dotace ve výši 17.760,00 Kč Společenskému klubu POHODA, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 01312197, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/23/195/17 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 51/2018 se Společenským klubem POHODA, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 01312197.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/23/195/18 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč OKRAŠLOVACÍMU SPOLKU VOJENSKÉ HISTORIE – LOMNICE n. Pop., Karla Čapka 1134, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 26647991, která je určena k pokrytí nákladů spojených s provedením oprav objektu pěchotního srubu T-S5 v roce 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 0

21/23/195/19 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 52/2018 s OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM VOJENSKÉ HISTORIE – LOMNICE n. Pop., Karla Čapka 1134, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 26647991.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 0

22/23/195/20 - poskytnutí dotace ve výši 6.420,00 Kč S-Sportu Hronov, z.s., Velký Dřevíč 196, 549 34 Hronov 4, IČO 06737684, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 0

23/23/195/21 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 53/2018 s S-Sportem Hronov, z.s., Velký Dřevíč 196, 549 34 Hronov 4, IČO 06737684.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
24/23/195/1 - poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČO 46524002, na Meditační park kolem kostela Všech svatých v Hronově.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/23/195/2 - poskytnutí dotace Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, na Hronovské soustředění v srpnu 2018 na zimním stadionu v Náchodě.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/23/195/3 - poskytnutí dotace Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, na Hronovské soustředění v roce 2018 na zimním stadionu v Hronově a ostatních sportovištích města Hronova.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
27/23/190/1 – zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015851/VB2, název stavby: „V. Poříčí – knn p. č. 1422/5 pro RD Kosinka“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/23/192/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2017795/SOBS VB/03“, název stavby: „V. Dřevíč – knn p. č. 741/2 pro RD“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

29/23/195/22 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 221.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.09.2018 – 31.12.2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

30/23/195/23 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 54/2018 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 11. 2018