živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 23/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova dne 22. října 2012

Rada města schvaluje:
1/23 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 5 pro, 1 se zdržel
2/23 - podmínky zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací akce „Dostavba Zimního stadionu v Hronově“ dle přílohy – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 10. 2012