živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 23/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 16. listopadu 2011

Rada města schvaluje:
1/23 – ověřovatele zápisu p. Pavla Topolnického – 5 pro, 1 se zdržel
2/23 -   přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, akce s názvem: Výměna podlahové krytiny v DO Justynka, uchazeči: PIKHART sportservs s.r.o., Mečířova 45, 612 00 Brno, IČ: 29202060, DIČ: CZ 29202060 za nabídkovou cenu: 617 332,- Kč vč. 10% DPH - 6 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 11. 2011