živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 2/2019

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 16. 01. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/2/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/2/10/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky Výběr nejvhodnějšího dodavatele na výkon technického dozoru investora akce "Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou - stavební práce" veřejná zakázka malého rozsahu - zadaná dle Směrnice č. 02/2017 města Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/2/10/2 - přidělení veřejné zakázky výkon technického dozoru investora akce "Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou - stavební práce" veřejná zakázka malého rozsahu - zadaná dle Směrnice č. 02/2017 města Hronov firmě JESTAV, s.r.o., Rokytník 26, 549 31 Hronov,
IČ 274 84 921 za nabídkovou cenu 50.000 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 01. 2019