živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 2/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. ledna 2014

Rada města schvaluje:
1/2 – ověřovatele zápisu pan Pavla Topolnického – 6 pro, 1 se zdržel
2/2 - zvýšení nájemného pro rok 2014 u nebytových prostor ve vlastnictví města Hronova o inflační koeficient ve výši 1,4 % dle přílohy – 7 pro
3/2 - uzavření nájemní smlouvy byt č. 102, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 45,81 m2 (plocha pro nájem 38,88 m2) v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 2. 2014 – 7 pro
4/2 - ceník základního nájemného na pronájem nebytových prostor pro rok 2014 dle přílohy – 7 pro
5/2 - připojení se města Hronova k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2014 – 7 pro

Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení:
6/2 - uzavření kupní smlouvy s firmou Dynamic Real s.r.o., Kollárova 41, 506 01 Jičín, IČ 28782259, na prodej pozemku p.p.č. 382/3 o výměře 282 m2  v k. ú. Hronov, za cenu prodeje Kč 141 000,-- - 7 pro

Rada města bere na vědomí:
7/2 - kontrolu plnění usnesení RM č. 25, 26/2013 – 7 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 01. 2014