živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 2/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo
dne 26.1.2011 od 17:00 hodin v ZŠ a MŠ Hronov

Rada města schvaluje:
1/2 – jako ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/2 - zvýšení nájemného pro rok 2011 u nebytových prostor o inflační koeficient ve výši 1,5 % dle přílohy - 7 pro
3/2 - ceník na pronájem nebytových prostor pro rok 2011 v cenách schválených RM dne 26. 1. 2009 v usnesení č. 2/2009 pod bodem 10/2 – 7 pro
4/2 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 1 500,-- SDH Rokytník, zastoupený jednatelkou p. Markétou Machovou, na pořádání Dětského karnevalu v sokolovně v Rokytníku dne 19. 2. 2011 – 7 pro
5/2 - přijetí věcného daru Mateřskou školou Hronov, Velký Dřevíč, od Františka a Lenky Hluškových, v hodnotě Kč 2.000,00 (hračky a  pomůcky pro výchovně-vzdělávací práci pro děti) - 7 pro
6/2 - platy ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1.1.2011 dle přílohy –  6 pro, 1 se zdržel
7/2 - cenu za ubytování v hotelu Radnice pro rok 2011 ve výši Kč 250,-- včetně DPH/osoba/noc a pedagogický dozor do 15- ti osob 1 osoba zdarma a při pedagogickém dozoru nad 15 osob 2 osoby po dobu celého pobytu zdarma (platí pro ubytování většího počtu dětí při sportovním soustředění) – 7 pro
8/2 - otevření hotelu Radnice pro rok 2011 při akcích, které jsou pořádané městem nebo je město spolupořádá: hokejbalové soustředění mládeže z Pardubic, hokejbalové soustředění mládeže z hokejbalového svazu  Pardubického a Královéhradeckého kraje a divadelní festivalu Jiráskův Hronov – 7 pro
9/2 - aby se město Hronov připojilo k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2011 – 7 pro
10/2 - zapůjčení areálu koupaliště na akce pořádané v souvislosti s „Dřevíčskou lávkou“ SDH Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 1, 549 34 Hronov IV, IČO: 62730991, zastoupený jednatelem p. Martinem Křičkou, v termínu od 17. - 19. června 2011 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
11/2 - informaci o porovnání výše nájemného Hotelové školy Hronov s okolními středními školami a učilišti – 7 pro
12/2 - informaci o výběrovém řízení ke stavební akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ – 7 pro
13/2 – informaci o jednání s vedením HC Hronov, o doporučení pracovní skupiny „autokemp Velký Dřevíč“, termín příštího jednání RM 9.2.1011 – 7 pro

Rada města ukládá:
14/2 - starostce a místostarostovi zahájit jednání s vedením hotelové školy ohledně zajištění spolufinancování projektu „zateplení budov v majetku města“  - 7 pro

Rada města doporučuje ZM schválit:
15/2 -  rozpočet města Hronova na rok 2011 dle přílohy - 7 pro

Rada města nařizuje:
16/2 -  Domovu odpočinku ve stáří Justynka Hronov odvod nájemného z nebytových prostor v čp. 212 za rok 2010 ve výši Kč 136.157,00 do rozpočtu města, a to z provozoven Oční optika, Masáže Svobodová a Kadeřnictví – 7 pro

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 02. 2011