živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 19/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. 9. 2016

Rada města schvaluje:
1/19/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 5 pro, 1 se zdržel

Rada města jmenuje:
2/19/000 - paní Markétu Machovou do funkce ředitelky Kulturního a informačního střediska Hronov, se sídlem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31  Hronov, IČ 711 96 994, s účinností od 1. 1. 2017, se sjednanou 6-ti měsíční zkušební dobou, tj. do 30.6.2017 – 4 pro, 2 se zdrželi

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 10. 2016