živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 18/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo 8. září 2010
od 19:20 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/18 – ověřovatele zápisu Mgr. Petra Málka – 5 pro, 1 se zdržel
2/18 - smlouvu o nájmu služebního bytu č. 1, 3+1, byt se standardním vybavením o velikosti 89 m2, za nájemné Kč 31,62/m2, který se nachází v ZŠ Zbečník, s panem Radkem Chocholáčem, od 1. 9. 2010 na dobu trvání pracovního poměru, nájemné bude zvyšováno o inflaci – 5 pro, 1 se zdržel
3/18 - přijetí finančního daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, Komenského nám. 212, 549 31  Hronov, IČ: 62726226, od firmy VERNER a.s., Sokolská 321, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 25287524, ve výši Kč 60.000,00 na nákup stropního zvedacího zařízení - 6 pro

Rada města ukládá:
4/18 - OM předložit na RM 20.9.2010 přehled služebních bytů, včetně nájemních smluv – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
5/18 - informaci o investiční akci „Kabelizace veřejného osvětlení, ul. Mikoláše Alše a Mánesova“ - 6 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 09. 2010