živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 15/2018

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12. 07. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/15/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

2/15/142/1 - uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. 03/Koh/OT/2017 mezi Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako Objednatelem a firmou Green Project s.r.o., Dobřejovická 974, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783 jako Zhotovitelem. Dodatkem č. 3 se změní čl. 2 Předmět plnění, odst. 2.1, kde dojde o doplnění rozšíření stavebních prací. Dále dojde uzavřením Dodatku č. 3 ke změně čl. 4 Cena díla, odst. 4.1., kde bude celková cena díla navýšena o hodnotu Dodatku č. 3, tedy na celkovou cenu 23 503 178,13 bez DPH (28 438 846 vč. DPH).
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 07. 2018