živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 15/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15.07.2015

Rada města schvaluje:
1/15/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra – 6 pro, 1 se zdržel
2/15/198/1- pořadí nabídek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací „Místní komunikace Zbečník“ a to:
                  1. EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové Nabídková cena Kč 7 681 116,- bez DPH (Kč 9 294 211,- vč. DPH).
                  2. SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208 Nabídková cena Kč 7 785 187,18,- bez DPH (Kč 9 420 076,50,- vč. DPH).
                  3. M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, DIČ: CZ42196868 Oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 33 Jičín Nabídková cena Kč 7 823 087,80,- bez DPH (Kč 9 465 936,25,- vč. DPH)
                  4. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005, divize Silniční stavitelství, oblast Sever, P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové Nabídková cena Kč 8 010 297,19,- bez DPH (Kč 9 692 459,60,- vč. DPH)
                  5. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361 Nabídková cena Kč 8 248 800,- bez DPH (Kč 9 981 048,- vč. DPH). Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 3/15/199/1- jako dodavatele stavebních prací akce „Místní komunikace Zbečník“ firmu EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924 za nabídkovou cenu Kč 9 294 211,- vč. DPH (Kč 7 681 116,- bez DPH).  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 07. 2015