živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 14/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. 07. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/14/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

2/14/125/1 - poskytnutí daru ve výši 15.000,00 Kč Divadelnímu spolku VOJAN, Kulturní dům Husova 35, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČO 62994565. Jedná se o Cenu festivalu Jiráskův Hronov – Cenu Pavla Dostála jako ocenění dlouholeté kontinuální umělecké i organizační činnosti.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/14/127/1 - nabídku kroužků DDM Domino Hronov na školní rok 2018/2019 a jejich ceny.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/14/128/2 - záměr výpůjčky budovy občanské vybavenosti (hasičská zbrojnice) č. p. 120 na pozemku p. č. 96 o výměře 388 m², budovy bez č. p. / č. e. (garáž) na pozemku p. č. 99/2 o výměře 74 m² a pozemku p. č. 100 o výměře 229 m², vše v k. ú. Hronov pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Hronov.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/14/129/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 16/OM/2018 na pozemek p. p. č. 960/1 o výměře 297 m2 k údržbě a část pozemku parc. č. 961/40 o výměře 23 m2 a část pozemku parc. č. 961/41 o výměře 200 m2 k užívání jako zahrádky v k. ú. Hronov. Výše nájemného činí 496 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/14/130/1 - „Souhlas vlastníka“ a uděluje investorovi, Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, souhlas vlastníka provést stavbu „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ podle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/14/132/1 - poskytnutí 10 % slevy z ceny za ubytování v hotelu Radnice pro MKS Červený Kostelec od 14. do 20. srpna 2018 pro ubytování účinkujících Mezinárodního folklorního festivalu.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/14/133/1 - poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč Laxusu z.ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČO 62695487, která je určena účelově na projekt Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje – regionální část pro město Hronov v roce 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/14/133/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 20/2018 s Laxusem z.ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČO 62695487.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/14/133/3 - poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč Stacionáři Cesta Náchod z.ú., Vítkova 3, 547 01 Náchod, IČO 48653292, která je určena účelově na dopravu hendikepovaných osob v roce 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/14/133/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 21/2018 se Stacionářem Cesta Náchod z.ú., Vítkova 3, 547 01 Náchod, IČO 48653292.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/14/133/5 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč Centru LIRA, z.ú., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČO 28731191, která je určena účelově zajištění poskytování preventivní sociální služby raná péče rodině žijící v Hronově v roce 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/14/133/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 22/2018 s Centrem LIRA, z.ú., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČO 28731191.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/14/133/7 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Davidu Novotnému, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČO 66302129, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořádáním Adventního koncertu v Jiráskově divadle v Hronově dne 07.12.2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/14/133/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 23/2018 s Davidem Novotným, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČO 66302129.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/14/133/9 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Junáku – českému skautu, středisko Náchod, z. s., se sídlem Na Hamrech, 547 01 Náchod, IČO 62731025, která je určena k pokrytí nákladů spojených s činností 6. oddílu - Hronov v roce 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/14/133/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 24/2018 s Junákem – českým skautem, středisko Náchod, z. s., se sídlem Na Hamrech, 547 01 Náchod, IČO 62731025.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/14/133/11 - poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově na letní přípravu družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.05.2018 – 28.08.2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/14/133/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 25/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/14/133/13 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč Domu dětí a mládeže Domino Hronov, Komenského nám. 8, 549 31 Hronov, IČO 00857921, která je určena k pokrytí nákladů spojených s pořádáním Hronovského jablíčka dne 26.05.2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/14/133/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 26/2018 s Domem dětí a mládeže Domino Hronov, Komenského nám. 8, 549 31 Hronov, IČO 00857921.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/14/133/15 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Hronov, Pod Horou 145, 549 32 Velké Poříčí, IČO 13585851, která je určena k pokrytí nákladů spojených s výstavbou rybochovného zařízení v Lokvencově dole, rybník „Dvojčata“ v k. ú. Velké Poříčí.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

23/14/133/16 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 27/2018 s Českým rybářským svazem z. s., místní organizace Hronov, Pod Horou 145, 549 32 Velké Poříčí, IČO 13585851.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/14/133/17 - poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814, která je určena účelově na provoz a další rozvoj Hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/14/133/18 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 28/2018 s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/14/133/19 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814, která je určena účelově na provoz Domova sv. Josefa v Žirči – zdravotní pobyty v roce 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
27/14/133/20 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 29/2018 s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/14/134/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 17/OM/2018 s panem Janem Jirmanem, Poříčská 319, 549 32 Velké Poříčí, IČ 86674391, na část pozemku st. p. č. 94/1 v k. ú. Hronov o výměře 115 m2 k provozování letní zahrádky od 3. 8. 2018 do 12. 8. 2018.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

29/14/136/1 - rozpočtové opatření č. 08/2018/RM.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

30/14/137/1 - přijetí finančního daru Domem dětí a mládeže Domino Hronov, IČ 00857921 ve výši 12.000,00 Kč od Saar Gummi Czech, s.r.o., Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec, IČ 25931857, který je určený na podporu kroužku karate.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

31/14/138/1 - poskytnutí finančního daru 10.000,00 Kč Městysi Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČO 00654451.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

32/14/139/1 - bezplatnou prezentaci pro každý kandidující subjekt ve volbách do Zastupitelstva města Hronova v tomto rozsahu:
1.Prezentace na 1 straně ve formátu A4 v Hronovských listech č. 10
2. Poskytnutí ½ vývěsní skříňky (úřední desky) na budově radnice č. p. 4 (Komerční banka), a to v termínu od 10. 9. do 5. 10. 2018
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

33/14/140/1 - poskytnutí plochy na výlep volebních plakátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, a to od 19. 9. 2018 dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

34/14/141/1 - uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 03/Koh/OT/2017 mezi Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako Objednatelem a f. Green Project s.r.o., Dobřejovická 974, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783 jako Zhotovitelem. Dodatkem č. 2 se změní čl. 2 Předmět plnění, odst. 2.1, kde dojde o doplnění rozšíření stavebních prací. Dále dojde uzavřením Dodatku č. 2 ke změně čl. 4 Cena díla, odst. 4.1., kde bude celková cena díla navýšena o hodnotu Dodatku č. 2, tedy na celkovou cenu 23 098 056,87 bez DPH (27 948 648,81 vč. DPH). Dodatek č. 2 přílohou.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města doporučuje:
35/14/135/1 - ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2017526, název stavby: „Hronov – Jiráskova – knn p. č. 78/1 pro Park“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
36/14/128/1 - usnesení č. 14/2014 ze dne 25. 6. 2014, bod 20/14.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

37/14/130/2 - usnesení č. 6/2018 ze dne 4. 4 .2018, bod 17/6/64/1.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města souhlasí:
38/14/126/1 - se zadáním veřejné zakázky na nákup konvektomatu do školní jídelny ve Zbečníku v předpokládané hodnotě 165.000,00 Kč Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 07. 2018