živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 13/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. 6. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/13/178/1 - poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Obci Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice, IČO 44164343, na odstranění škod způsobených tornádem.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/13/178/2 - poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Obci Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČO 00285102, na odstranění škod způsobených tornádem.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/13/178/3 - poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Obci Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, IČO 00283185, na odstranění škod způsobených tornádem.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/13/178/4 - poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Městysi Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO 00283363, na odstranění škod způsobených tornádem.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/13/179/1 - uzavření smlouvy o dílo na stavbu Hronov – Bosna splašková kanalizace – SO 02 Dešťová kanalizace“ se zhotovitelem Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 za nabídkovou cenu 493 077 Kč bez DPH (596 623,17 Kč vč. 21 % DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 07. 2021