živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 13/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. června 2015

Rada města schvaluje:
1/13 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra – 5 pro, 1 se zdržel
2/13 - Výzvu k zadání výběrového řízení na akci „Místní komunikace Zbečník“ – 6 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 07. 2015