živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 13/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. června 2012

Rada města schvaluje:
1/13 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel
2/13 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 1.000,00 Honebnímu společenstvu Turov se   sídlem v Rokytníku na akci pro děti dne 30. 6. 2012 – 7 pro
3/13 - návrh sportovní komise RM na rozdělení dotace sportovním oddílům města Hronov v roce 2012 dle přílohy – 7 pro

Rada města revokuje:
4/13 - usnesení z jednání Rady města Hronova č. 10/2012, ze dne 2. 5. 2012, bod 17/10 – 7 pro

Rada města vyhlašuje:
5/13 - konkursní řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 – 7 pro

Rada města jmenuje:
6/13 - ředitele školských zařízení zřizované městem Hronovem v souladu se zákonem č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2001 Sb.
Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod - Mgr. Alenu Bartoňovou od 1. srpna 2012 do 31. července 2018,
Mateřská škola Hronov - Velký Dřevíč - Věru Křičkovou od 1. srpna 2012 do 31. července 2018,
Dům dětí a mládeže Domino Hronov - Bc. Jaroslava Škopa od 1. srpna 2012 do 31. července 2018,
Základní umělecká škola Hronov - Josefa Vlacha od 1. srpna 2012 do 31. července 2018 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
7/13 - termíny jednání v II. pololetí 2012 -11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 19.9., 3.10., 31.10., 14.11. a 28.11.2012 – 7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 06. 2012