živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 11/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 20.5.2015

Rada města schvaluje:
1/11 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka – 4 pro, 1 se zdržel
2/11 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27. 2. 2014 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 35,73 m2 (34,73 m2 plocha pro nájem), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 5. 2017 za nájemné Kč 50,-/m2/měs. – 5 pro
3/11 - uzavření dodatku k NS ze dne 9. 2. 2015 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 55,80 m2 (plocha pro nájem je 52,80 m2), s nájemným Kč 50,-/m2/měs. v ulici Riegrova 596, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2015 – 5 pro
4/11 - pro provedení přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje – 5 pro
5/11 - rozpočtové opatření č. 01/2015/RM – 5 pro
6/11 - poskytnutí dotace ve výši Kč 35.000,00 Project Sportu Hronov o. s., se sídlem Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 22732128, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů na mistrovství České republiky v ledním hokeji amatérů v roce 2015 a dále na úhradu nákladů na trenéra družstva mužů v krajské hokejové soutěži v sezóně 2014/2015 – 5 pro
7/11 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Project Sportu Hronov o. s., se sídlem Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 22732128 – 5 pro
8/11 - poskytnutí dotace ve výši Kč 20.000,00 Fotbalovému klubu AFK, se sídlem Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s  pořádáním oslav 111. výročí založení fotbalového klubu AFK Hronov – 5 pro
9/11 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Fotbalovému klubu AFK Hronov, se sídlem Padolí 188, 549 31  Hronov, IČ 69154287 – 5 pro
10/11 – návrh Opatření obecné povahy pro město Hronov – 5 pro

Rada města bere na vědomí:
11/11 – informaci o výběru poplatků za komunální odpad – 5 pro
12/11 – informace ohledně víceúčelového hřiště v Dolíčku – 5 pro
13/11 – postup příprav výstavby nového Městského úřadu v Hronově – 5 pro
14/11 – informace ohledně monitoringu a výstavby dešťové kanalizace ve Zbečníku – 5 pro
15/11 – kontrolu plnění usnesení RM č. 5, 6/2015 – 5 pro
16/11 – informace o ceně pozemku České pošty s. p.; informace o počtu děti v MŠ Hronov; informace o dalším fungování školy ve Velkém Dřevíči; informace o běhu Česko-polská 20; informace o dotacích z EU a Strategii města Hronova

Rada města ukládá:
17/11 – tajemníkovi připravit návrh jednotného postupu při vymáhání nezaplacených poplatků - 5 pro
18/11 – slečně Kajnarové svolat schůzku zastupitelů z Velkého Dřevíče a projektanta ohledně plánovaného chodníku ve Velkém Dřevíči od školky na křižovatku – 5 pro
19/11 – městské policii věnovat se problematickým místům ve města – parkování neukázněných řidičů (spořitelna, Tropik atd.) – 5 pro
20/11 – Ing. Havelkové podat aktuální informaci o přípravě nových autobusových zastávek v Žabokrkách – 5 pro
21/11 – slečně Kajnarové podat aktuální informaci o dokončení autobusových zastávek ve Zbečníku – 5 pro
22/11 – místostarostovi domluvit schůzku s panem Kultem z DI v Náchodě – 5 pro
23/11 – tajemníkovi prověřit údajně problematické fungování wifi zóny na náměstí – 5 pro
24/11 – odboru majetek a technickým službám prověřit možnost umístění lavičky na konci Velkého Dřevíče – 5 pro
25/11 – tajemníkovi zajistit zprovoznění mailových adres zastupitelů a hlasovacího systému rady – 5 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 06. 2015