živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 9/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo 24.04.2017

Rada města schvaluje:
1/9/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

2/9/000 - záměr navýšení počtu pracovníků pečovatelské služby o 1 pečovatelku.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 05. 2017