živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 7/2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. 04. 2018

Rada města schvaluje:
1/7/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/7/67/1 - užití znaku města Hronova pro výstavní účely Regionálnímu muzeu v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města konstatuje:
3/7/68/1 - že Návrh přípravného výboru na konání místního referenda ze dne 12.3.2018 není bezvadný, a proto jej nemůže v souladu s ust. §12 odst. 4 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, předložit zastupitelstvu města k projednání na jeho nejbližším zasedání.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města ukládá:
4/7/68/2 - MěÚ, aby opětovně vyzval Přípravný výbor na konání referenda k doplnění návrhu.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 04. 2018