živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 6/2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 04. 04. 2018 

Rada města schvaluje:
1/6/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/6/58/1 - pro provedení přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2018 Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/6/59/1 - uzavření SOD na vytvoření projektové dokumentace „PD rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Palackého a Nerudova, Hronov“ mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a firmou JOSTA s.r.o., Koubovka 897, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 47455802 jako zhotovitelem, za nabídkovou cenu 390 000 Kč bez DPH (471 900 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/6/60/1 - poskytnutí dotace ve výši 21.154,00 Kč Aeroklubu Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 31 Hronov, IČ 15046061, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/6/60/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 04/2018 s Aeroklubem Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 31 Hronov, IČ 15046061.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/6/60/3 - poskytnutí dotace ve výši 4.978,00 Kč spolku Orel Jednota Hronov - Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČ 66288606, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/6/60/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 05/2018 s Orel Jednota Hronov - Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČ 66288606.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/6/60/5 - poskytnutí dotace ve výši 19.416,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/6/60/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 06/2018 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/6/60/7 - poskytnutí dotace ve výši 15.478,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/6/60/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 07/2018 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/6/60/9 - poskytnutí dotace ve výši 34.177,00 Kč TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 00528064, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/6/60/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 08/2018 s TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 00528064.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/6/60/11 - poskytnutí dotace ve výši 30.302,00 Kč spolku VODÁCI HRONOV z.s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/6/60/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 09/2018 s VODÁCI HRONOV z.s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/6/61/1 - rozpočtové opatření č. 03/2018/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/6/64/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 na stavbu „ II/303 Jaroměř – Velké Poříčí – Hronov“.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
18/6/60/13 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 113.107,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/6/60/14 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 10/2018 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/6/60/15 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 159.107,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/6/60/16 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 11/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/6/60/17 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 52.898,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 03587444, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

23/6/60/18 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 12/2018 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 03587444.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/6/60/19 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 79.259,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/6/60/20 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 13/2018 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/6/60/21 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 101.772,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

27/6/60/22 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 14/2018 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/6/60/23 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 158.451,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

29/6/60/24 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 15/2018 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

30/6/63/1 - zastupitelstvu města pověřit starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 17. května 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

31/6/63/2 - zastupitelstvu města schválit návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, která se uskuteční dne 17. 5. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

32/6/66/1 - zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru na financování realizace stavby Městský úřad Hronov s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, výše úvěru 50 mil. Kč, fixní úroková sazba 1,69 % p.a. po celou dobu trvání úvěru, splatnost do 30. 6. 2030.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
33/6/62/1 - zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje části pozemku p. p. č. 961/40 o výměře cca 80 m2 a p. p. č. 961/41 o výměře cca 165 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu v minimální výši 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
34/6/64/2 - usnesení č. 1/2018 ze dne 17. 1. 2018, bod 6/1/10/1.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 04. 2018