živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Stavební úpravy sociálního zařízení pro chlapce a dívky v ZŠ Hronov, Palackého

Dodavatel: DELTA Velké Poříčí
Celková cena díla: Kč 1 357 640,- vč. DPH
Termín realizace: od 1.7. do 29.8.2013

Na základě schválených rozpočtových opatření č. 01/2013 Usnesením Zastupitelstva města č. 1/2013 ze dne 27.2.2013 byla dne 21.3.2013 vyhlášena výzva k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídku podaly celkem 4 firmy. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. RM dne 10.4.2013 schválila vítězného dodavatele.
Předmětem zakázky byly stavební úpravy, kterými se modernizovaly stávající prostory sociálního zařízení (WC) pro chlapce a dívky ZŠ v Palackého ulici č.p.162 v I. a II. nadzemním podlaží. Město celou akci financovalo ze svých vlastních zdrojů.

Ing. Lenka Vítová
odbor majetek

Fotogalerie: sociální zařízení v ZŠ

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 04. 2013