živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Stavební úpravy domu čp. 924, Kalinův dům

Jedná se o stavební úpravy prostor v 1. NP stávající budovy Kalinova domu, spočívající ve zrušení bytu pro domovníka a v novém dispozičním uspořádání uvolněných prostor za účelem vytvoření dvou nových bytů pro seniory a jedné kanceláře pro vedoucího odboru sociálně zdravotního MěÚ Hronov.

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací:
Dodavatel stavebních prací:             Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora:               Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant:                                            Ing. Jana Podstatová
Termín realizace stavebních prací:    11.05.2020 – 15.09.2020
Cena stavebních prací:                       1 848 300,85 Kč vč. DPH
Skutečná cena stavebních prací:      1 845 730,20 Kč vč. DPH
 


Fotogalerie: Kalinův dům - byty


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 06. 2020