živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oprava místní komunikace v Malé Čermné a Rokytníku

Dodavatel: REPARE TRUTNOV s. r. o.
Celková cena díla: 2 626 141,05 Kč vč. DPH    

Na uvedenou opravu byla přidělena dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v oblasti regionálního rozvoje ve výši 937 000 Kč, č. 20RRDU3.

Město Hronov zahájilo dne 4.5.2020 opravu místní komunikace v Malé Čermné. Práce byly ukončeny v pondělí 25.5.2020.
Práce spočívaly v odstranění betonových panelů o rozměrech 2x3 m v délce 56 metrů a odstranění stávající vrchní vrstvy, úpravy pláně se zhutněním v délce cca 220 metrů. Následně došlo ke zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem a cementem a nakonec v položení dvou vrstev asfaltového betonu o mocnostech 6 a 4 cm.

Rekonstrukce komunikace v Rokytníku probíhala ve dnech od 11.5.2020 do 29.5.2020.
Rekonstrukce komunikace v Rokytníku spočívala ve zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem a cementem včetně vrstvy ze štěrkodrtě. Na takto připravený a zahutněný podklad byly položeny dvě vrstvy asfaltu o mocnostech 6 a 4 cm


Fotogalerie: komunikace M. Čermná a Rokytník


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 12. 2020