živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rekonstrukce kanalizační přípojky pro ZŠ Zbečník

Dodavatel: SMI-ČR group s.r.o., Bratří Čapků 151, 550 01 Broumov
Celková cena investice:      
Konečná cena stavebních prací dle SOD:  Kč 420 068,-- vč. DPH
Termín realizace stavebních prací:    11.7.2014 až 31.5.2015

Předmětem veřejné zakázky bylo zhotovení nové kanalizační přípojky pro objekt ZŠ ve Zbečníku a její napojení na nově budovanou veřejnou kanalizaci pomocí vysazené odbočky (vysadil VAK Náchod, a.s.). Obsahem prací bylo vybudování nového kanalizačního potrubí (odpadní vody + částečně dešťové vody) vně objektu ZŠ, zrušení dvou stávajících septiků, propojení kanalizačního potrubí mimo tyto septiky, vybudování 5 ks nových kanalizačních šachet, osazení odlučovače tuků vč. propojení s vnitřními odpady z kuchyňského provozu školní kuchyně.
Na základě výzvy zadavatele k podání nabídky ze dne 3.6.2014 a na základě hodnocení nabídek schválila RM ve svém usnesení č. 14/2014 ze dne 25.6.2014 přidělení veřejné zakázky.
Nabídku podaly celkem 3 uchazeči. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Dne 4.7.2014 došlo k uzavření SOD s vítězným uchazečem.
Technický dozor investora zajišťoval Ing. Tomáš Buriánek. Celou investici hradilo město ze svých vlastních zdrojů. Dílo (dokončení povrchů) bude ukončeno v r. 2015.

Fotogalerie: kanalizace ZŠ Zbečník

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 03. 2015