živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Realizace kanalizační přípojky bytového domu Husova čp. 367

V říjnu 2015 byla vybudována kanalizační přípojka pro dům, která nyní odvádí splaškové vody z domu do veřejného kanalizačního řádu, zakončeného v ČOV Bražec. Na dvoře byl zlikvidován septik a vybudována nová dešťová kanalizace.
Dodavatel: Daneš Středa, Hronov
Cena díla: Kč 156 495,- vč. 21% DPH

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 01. 2016