živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oprava sociálního zařízení v ZŠ Zbečník

V průběhu letních prázdnin bylo v ZŠ Zbečník napilno. Fi. Movis Hronov s.r.o. v 1. patře opravila sociální zařízení žáků.  Je provedeno kompletní vybourání příček, omítek, oken, podlah, starých rozvodů vody a kanalizace. Provedeny jsou dále nové rozvody kanalizace, vody, vzduchotechniky, elektroinstalace, vyzděny jsou nové příčky vč. obložení novým keramickým obkladem a snížení světlé výšky místnosti minerálním podhledem.
Osazena jsou také nová plastová okna, otopná tělesa, dveře, el. ohřívač TUV, osvětlení, zařizovací předměty a doplňky k nim.
Nejsložitější na celé akci bylo zvládnout koordinaci všech řemesel v tak krátkém čase a na tak malém pracovním prostoru.
Cena díla činí Kč 802 831,- vč. 21% DPH.

Šárka Šimonová, referentka odboru majetek

Fotogalerie: sociální zařízení ve Zbečníku

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 01. 2016