živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Stavební úpravy stokové sítě Velký Dřevíč

Dodavatel: Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Celková cena investice:      
Konečná cena stavebních prací dle SOD:  Kč 198 525,-- vč. DPH
Termín realizace stavebních prací:    6.11.2014 až 21.11.2014

Předmětem veřejné zakázky byly stavební úpravy stávající stokové sítě ve Velkém Dřevíči, konkrétně stoky III a IV, spočívající převážně v sanacích kanalizačních šachet a výměny části kanalizačního potrubí.
Stoka III – sanace 7 ks šachet, zatrubení silničního příkopu 13 m vč. vybudování nové šachty, osazení lapáku splavenin, zrušení 1 ks stávající šachty.
Stoka IV – sanace 3 ks šachet a výměna 2 m potrubí.
Na základě výzvy zadavatele k podání nabídky ze dne 15.10.2014 a na základě hodnocení nabídek, schválil vedoucí MěÚ dne 24.10..2014 přidělení veřejné zakázky.
Nabídku podal celkem 1 uchazeč. Dne 6.11.2014 došlo k uzavření SOD s vítězným uchazečem. Celou investici hradilo město ze svých vlastních zdrojů.
2. etapa stavebních úprav stokové sítě ve V. Dřevíči se uskuteční v r. 2015.
 

Fotogalerie: stoky Velký Dřevíč

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 03. 2015