živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oprava krytu komunikace k sokolovně v k.ú. Rokytník

Dodavatel: REPARE TRUTNOV s.r.o.
Celkové náklady: Kč 168 587,00
Termín realizace: srpen, září

Rozsah prací: odstranění stávajícího podkladu, výsprava obalenou směsí, výsprava penetračním způsobem, postřik živičnou spojovací emulzí, obetonování potrubí, zhotovení čela propustku a jeho oprava.
Dopravní omezení: pouze v rámci stavby, od 23. 8. do 10. 9. 2010 oprava propustku – průjezd omezen.

Fotogalerie: K sokolovně, Rokytník

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 08. 2010