živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Dialogy/Dialogues

04. 04. čtvrtek od 17:00

Tomáš Smíšek a Marijana Oravcová jsou současnými studenty zkráceného oboru Reprodukční grafik ve Velkém Poříčí. Minulý rok zde úspěšně absolvovali maturitní zkoušku v oboru Grafický design. Momentálně se připravují ke studiu na vysoké škole. Touto výstavou se chtějí rozloučit s posledním rokem na střední.

Setkávání a střetávání názorů, zpochybnění, porozumění, přesvědčení, stanovisko. Dialog se v moderní společnosti stává vyjádřením vztahu a zájmu o druhého. Propojení diváka s dílem na emocionální a vizuální rovině se ukazuje být klíčovým. Výstava vytváří atmosféru pro vzájemné propojení pomocí znaků, nití a starých okenic.

Sami autoři dialog vnímají jako prostředek, který jim umožňuje jeden druhého blíže poznávat, a tím se nadále vzájemně rozvíjet. Skrze dialog, ať už verbální nebo výtvarný, si navzájem vyměňují pohledy, postřehy a hledají cesty napříč nekonečným labyrintem. Pomocí výstavy chtějí divákovi přiblížit současnou váhu dialogu tak, aby se nebál komunikovat s okolním světem.

Jejich tvorba, ač je vícero času ve vizuálním rozporu, je zároveň tím, v čem nachází společná témata. Tomáš Smíšek pracuje především s elementárními prvky a písmem. Jeho práce se pohybuje na hranici grafického designu a volné umělecké grafiky. Marijana Oravcová se naopak věnuje volné malbě a překračování jejích hranic až k prostorovým objektům a instalacím. V nich se často zrcadlí její vztah k přírodě, a to hlavně k lesu, který se stává jejím ateliérem pro landartové instalace a plenérovou malbu.

Podrobné informace

Začátek: čtvrtek 4. 4. 2024 od 17:00 hodin
Ukončení:čtvrtek 30. 5. 2024 v 16:30 hodin
Místo:Výstavní hala Jiráskova divadla
Pořadatel:Kulturní a informační středisko Hronov
nám. Čs. armády 500
Hronov
54931
Telefon: 491 483 314
E-mail: reditel@kulturahronov.cz
Web: www.kulturahronov.cz
Kontaktní osoba: Šárka Čmelíková
Více informací na:https://kulturahronov.cz/dialogy-dialogues