živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Ceník za uložení odpadů na separačním místě

v areálu Technických služeb v ulici Dvorské v Hronově

platnost od 1. 4. 2021

Na separačním místě mohou ukládat odpad pouze obyvatelé Hronova se zaplaceným místním poplatkem za komunální odpad:

  1. kteří mají trvalý pobyt v Hronově (po předložení občanského průkazu)
  2. kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, dům nebo byt, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba (po předložení občanského průkazu a dokladu o zaplacení poplatku)                                                     

                                         

 ZDARMA

vytříděný komunální odpad a velkoobjemový odpad

                              

ZA POPLATEK

         a) suť (směs betonu, cihel, tašek a keramických                      2 Kč/kg

              výrobků bez příměsi – papíru, dřeva, kovů, bioodpadu…)

          b) ostatní stavební odpad (stavební materiály na bázi sádry,

               zbytky dřeva, odpad s příměsí zeminy apod…)                     4 Kč/kg

           c) nevytříděný směsný komunální odpad (s příměsí plastu,

               papíru, kovu…)                                                                             4 Kč/kg

           d) pneumatiky                                                                                 30 Kč/kus

                                                                                                          

Na sběrném místě nelze odevzdat nebezpečné složky stavebního   odpadu jako je azbest nebo eternit.

 

Na sběrném místě mohou odevzdávat papír, plast, sklo nebo kovy také podnikatelé, kteří mají s městem uzavřenou Smlouvu o využití systému zavedeného Městem Hronov pro nakládání s tříděným komunálním odpadem. 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 03. 2021