živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Mateřská škola bez hranic

Spolupráce mateřské školy v Hronově a mateřské školy v Kudowě Zdroj PL.3.22/3.1.00/09.01538

Město Hronov začalo první materiály k žádosti o dotaci pro tento projekt připravovat již počátkem roku 2008, projektová žádost pak byla podána koncem října téhož roku. Při kontrole hlavním řídícím orgánem, JTS Olomouc, byly v žádosti shledány formální nedostatky ze strany vedoucího partnera projektu, Města Kudowy Zdroj, proto projekt neprošel ke schvalování Monitorovacím výborem, který se konal v březnu 2009. Jelikož byl projekt shledán po obsahové stránce jako dobře připravený, bylo rozhodnuto, že podáme žádost o dotaci do dalšího kola příjmů žádostí, které bylo stanoveno na listopad 2009. Tentokrát proběhla formální kontrola v pořádku, žádost prošla kontrolou a projekt byl v dubnu letošního roku na monitorovacím výboru schválen.

 Partneři projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu
(v Kč) 

Dotace z ERDF 85 %
(v Kč) 

Dotace za SR 5 % 
(v Kč) 

Podíl města 10 %
(v Kč)
 

 Hronov  3 850 925,00 3 273 286,25  192 546,25  385 092,50 
 Kudowa Zdroj  3 937 474,50 3 346 853,20  590 621,25 

V rámci tohoto projektu bude v „měkké“ části projektu zrealizováno celkem 17 společných vzdělávacích setkání. Sedm z nich bude uspořádáno hronovskou mateřskou školou. Setkání budou zaměřena na poznávání tradic a kultury partnerských měst. Investiční část projektu se týká rekonstrukce dvou umýváren a záchodků, dále výměny podlahových krytin ve všech třech třídách a výměny dveří. Také dojde k rekonstrukci herních prvků na zahradě mateřské školy spolu se sadovnickými úpravami a rekonstrukcí plotu s jeho zabezpečením. Tři třídy budou vybaveny novým dětským nábytkem a pomůckami, které jsou potřebné pro naplánované vzdělávací akce, spolu se třídami budou novým nábytkem vybaveny i dětské šatny. Stávající asfaltová plocha na zahradě školky bude zbavena nerovností pokládkou nového živičného povrchu, tím vznikne plocha pro dětské dopravní hřiště. Veškeré stavební práce budou probíhat souběžně se stavebními pracemi na zateplení budov obou mateřských škol během letních měsíců. V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele herních prvků.

Tereza Reimannová, odbor majetek

Fotogalerie: MŠ Hronov - zahrada

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 08. 2010