živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Místostarostka města Hronova

Místostarostka

Mgr. Věra Bartošová

+420 491 401 165
+420 724 179 567
mistostarosta@mestohronov.cz

Místostarostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo města může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo města, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.). Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 11. 2018