živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Ceník inzerce v Hronovských listech U NÁS

Ceník inzerce v městském zpravodaji Hronovských listech U NÁS

 Formát  Cena  Rozměr
 A4  3 950,- 18 x 27 cm (celá stránka)
 A5  1 950,- 13,5 x 18 cm (1/2 stránky)
 A6  950,- 9 x 13,5 cm (1/4 stránky)

Při velikosti plošného inzerátu menšího než 1/4 stránky platí sazba 9,- Kč za 1 cm2.

V případě opakované inzerce se poskytuje sleva 5% z původní ceny při každém dalším opakování. Poslední opakování je desáté!

Schváleno Radou města Hronova dne 18.11.2015.

Hronovské listy U NÁS vydává MěÚ Hronov zdarma 1x měsíčně v nákladu 2 200 výtisků. Distribuují se samoodběrem občanů z prodejen novin a vybraných prodejen potravin v Hronově, Zbečníku, Velkém Dřevíči, Rokytníku, Žabokrkách , v Malé Čermné a informačním centru.

Odpovědný redaktor Marcela Kollertová, Dagmar Vítová - inzerce

Adresa redakce

Hronovské listy
KIS Hronov
náměstí Čs. armády 500
549 31 Hronov

tel. 491 483 314
e-mail: unas@kulturahronov.cz

Příspěvky se přijímají do 15. dne každého měsíce.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 09. 2007