živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Představení projektu

Město Hronov získalo v lednu letošního roku finanční prostředky na mikroprojekt Voda bez hranic v celkové výši 17 807 EUR. O dotaci žádalo prostřednictvím Euroregionu Glacensis společně s polským partnerským městem Bielawou v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013, fond mikroprojektů. 

Během realizace projektu dojde v tzv. „měkké“ části projektu k šesti společným setkáním dětí a mládeže z obou partnerských měst. Každé město bude pořádat tři dvoudenní akce, při kterých budou dětem ukázány možnosti využití vody pro odpočinek a sport při aktivitách, které ve svém městě nemají možnost provozovat. V Hronově nemáme krytý plavecký bazén, v Bielawe zase nemají zimní stadion. Při vzdělávacích soutěžích budou dětem zábavnou formou podány informace směřující k ochraně přírody. V naplánovaných aktivitách Hronova jsou ukázky bruslení, základy hokeje a krasobruslení, které se budou konat ve Wikov aréně.  Sportovní a zručnostní soutěže se uskuteční na dětském hřišti. Město se proto rozhodlo vybavit dětské hřiště na Příčnici novými prvky, které splňují certifikáty pro veřejná hřiště a svojí nosností odpovídají věkovým kategoriím dětí, které se projektu účastní. Na dodavatele vybavení bylo v březnu vyhlášeno výběrové řízení. Vítězně z něj v dubnu vzešla firma Saternus s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně, která dlouhodobě působí i na polském trhu. Z evropských fondů jsme původně žádali o prostředky ve výši 9 600 EUR, ty nám ovšem Euroregionální řídící výbor při svém zasedání zkrátil o 30%, které budeme muset uhradit z vlastních zdrojů. Stavební práce byly započaty koncem června. Technické služby odmontovaly staré prvky a terén byl upraven pro upevnění nových herních prvků. Původní plán dokončení prací byl smlouvou stanoven na 15. července. Při montáži se však přišlo na vadu jednoho z prvků, který musel být reklamován. Dokončení se tedy protáhne do pátku 7. srpna.

Termín zahájení a ukončení fyzické realizace projektu: 01.2009 - 04.2010
Aktivity projektu:
  - 6 společných setkání dětí
                                 - vybavení dětského hřiště na Příčnici

 

 EUR 

 Kč (24 Kč/EUR) 

 Podíl v % 

 Celkové způsobilé náklady   25 168,21   604 037,04   100
 Výše dotace z ERDF  17 807,40   427 377,60   70,75 
 Podíl města    7 360,81   176 659,44   29,25

 

Vybavení dětského hřiště na Příčnici

 Dodavatel    Satemus s.r.o., Střelniční 215/18, 737 01 Český Těšín
 

 EUR

 Kč (24 Kč/EUR) 

 Celkové náklady  13 885,29  333 247,00 
 Výše dotace z ERDF    9 599,42   230 386,00 
 Podíl města    4 285,88  102 861,00 

Tereza Reimannová, referent dotací, odbor majetek

Fotogalerie: Dětské hřiště - Příčnice

Dětské hřiště na Příčnici je již téměř připraveno na realizaci mikroprojektu Voda bez hranic. Poslední co zbývá, je doplnit jej povinnými logy publicity a provozním řádem.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 07. 2009