živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Restaurování Mariánského sloupu v Hronově na náměstí

V souvislosti s projektem „Revitalizace centra města Hronova“ projde do konce listopadu restaurátorským zásahem také Mariánský sloup stojící na náměstí Čs. armády v Hronově. Kompletně budou odstraněny negativní vlivy, které památku postupně znehodnocují a navrátí tak sousoší jeho výtvarnou a historickou hodnotu.

Restaurátorské práce se budou týkat doplnění odpadlých kamenných podkladů a zlacení sochy Immaculaty s hlavicí, zhotovení nového výdusku sochy sv. Zikmunda, oprava a doplnění odpadlých částí třech soch světců spolu s osazením zrekonstruovaných a nově vyzlacených atributů těchto soch, nejvíce práce bude s kamennými prvky a s obnovením reliéfů zdobících sloup a balustrádu. Nejohroženější místo sloupu je na částech spodního podstavce na kterém dojde nejdříve ke zpevnění materiálu, následnému očištění, sejmutí cementových doplňků a výměnu vyjmutých železných klínů za nerezové tak, aby nebyla porušena statika sloupu. Doplní se chybějící a odlomené části architektury a zlacené části budou retušovány a přezlaceny. Balustráda bude po zpevnění a vyčištění rozebrána a poškozené díly slepeny. Kolem podstavce byl zhotoven betonový, prstencový základ, který sloup stabilizuje a je pevným podložím pro osazené schody, balustrádu a dlažbu.
Práce na sousoší provádí odborným restaurátorským způsobem firma RenoArt s.r.o., která sídlí ve Dvoře Králové nad Labem. Firma byla vybrána ze tří uchazečů.

Celková rekonstrukce Mariánského sloupu je vyčíslena na Kč 1 802 780,--.
Část prací, která souvisí se spodní částí sloupu, je hrazena z dotace na projekt „Revitalizace centra města Hronova“. Opravu části sloupu nad terénem hradí pak plně město Hronov ze svého rozpočtu. Na tyto práce jsme podali žádost o grant z rozpočtu Královéhradeckého kraje na částku Kč 500 000,--, která nám bohužel nebyla schválena. Další žádost o přidělení grantu jsme podali na Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Městského úřadu s rozšířenou působností Náchod, a to na částku Kč 1 475 000,--. Rozhodnutí zatím nemáme k dispozici.

Tereza Reimannová a Jaroslav Nosál, odbor majetek


Fotogalerie: Mariánský sloup

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 05. 2009