živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Etapy rekonstrukce

Vodovod Zbečník

V hlavní cestě  - 2 564 m (do stávajícího potrubí zataženo nové potrubí) realizace 2014.

Prováděno po etapách – dle harmonogramu stavby  kanalizace.

Celkem  89  kusů  vodovod. přípojek. 

  • 15 starých ocelových – nutná výměna – na náklady majitele připojované nemovitosti, 
  • 74 nových z PE – bude přepojeno na nový vodovod – nulový náklad majitele připojované nemovitosti

PŘERUŠENÍ  DODÁVKY  VODY:  informace  DISPEČINK  VAK  Náchod:  tel. 491 419 222,  602 610 256, e –mail:  dispecer@vakna.cz    

Stavba bude probíhat  od firmy WIKOV  ve směru na konec Zbečníku.
Každý den ráno bude krátké přerušení dodávky  a „prováděná  část“ (cca 300 m)  bude cca  od 7:00 do 17:00 hodin  „mimo vodu“, zbývající  část  vodovodu bude zásobena  stávajícími  obtoky a z autocisterny (objem 9 m3), která bude přistavena a napojena na konec vodovodu na horním Zbečníku. Po každodenním ukončení prací  (cca v 17 hodin)  bude nový vodovod provizorně propojen se stávajícím a do dalšího  rána  (cca 7:00 hodin) bude vodovod zásobován standardně  z VDJ  FARA. 

Tento postup se bude opakovat,  a to  od  zahájení stavby  vodovodu tj. cca po 15. 4. 2014  až do ukončení  tj. cca  30. 8. 2014.  Výjimkou mohou  být soboty, neděle a svátky.
        
Úseky  v přilehlých komunikacích se budou provádět  v roce  2015.   

Kanalizace Zbečník

V hlavní cestě  - 2 387 m (v ose jízdního pruhu směr Červený Kostelec) realizace 2014.

Prováděno po etapách – dle harmonogramu stavby  kanalizace.
 I. etapa – 780 m, termín 1.4.2014 – 18.5.2014. (od čp.  190  - po čp. 251)
 II. etapa – 820 m, termín 19.5.2014 – 6.7.2014. (od čp.  251  - po čp. 115)
 III. etapa – 787 m, termín 7.7.2014 – 17.8.2014. (od čp.  115  - po čp. 110)

Výkop kanalizace se pohybuje v hloubkách od 2,5 m do 4,0 m, rýha bude postupně  zasypávána -  rýha bude označena –  POZOR  NA  POHYB  DĚTÍ !!!

Celkem 215 kusů  kanalizačních přípojek  (součástí stavby kanalizace jsou části potrubí přípojek vedených v komunikaci a chodníku, dle  PD)

Kanalizační přípojky  (mimo komunikaci, chodník) jsou stavbou na náklady majitele připojované nemovitosti, provést dle PD - PŘÍPOJKY, (přemostění septiků, odvedení dešťových vod mimo kanalizační přípojku), dotazy ohledně  přípojek a kontroly  přepojení 

informace DISPEČINK VAK Náchod: tel.: 491 419 222,  602 610 256, mail: dispecer@vakna.cz   

Po přepojení  bude zaslána smlouva o odvádění splaškových odpadních vod  (cena Kč 30,54,--/m3 bez DPH, Kč 35,12,--/m3  s DPH)

Úseky  v přilehlých komunikacích se budou provádět  v roce 2015.

Silnice II/567 Rtyně - Zbečník - Hronov

Realizace od křižovatky v ulici Hostovského (u bývalého Tropiku) až na konec Zbečníka (č.p. 110)

Prováděno po etapách – dle harmonogramu stavby  komunikace:
   I. etapa - 650 m, zahájení   31. 3. 2014 – 18. 5. 2014 (od bývalého Tropiku - čp. 190)
  II. etapa - 780 m, zahájení   19. 5. 2014 –   6. 7. 2014 (od čp. 190 - čp. 251)
 III. etapa - 820 m, zahájení     7. 7. 2014 – 17. 8. 2014 (od čp. 251 - čp. 115)
 IV. etapa - 787 m, zahájení   18. 8. 2014 – 5. 10. 2014 (od čp. 115 - čp. 110)

Hloubka zemních prací se bude pohybovat do 1 m.

Finální povrch komunikace se bude provádět až na konci výstavby (měsíc říjen), mimo úseku od Tropiku k železničnímu přejezdu, který bude mít finální povrch do konce dubna.

Komunikace bude odfrézovaná v celém rozsahu rekonstrukce (po celé délce Zbečníku).

V průběhu realizace bude docházet k velkému množství příčných překopů přes komunikaci, tudíž nebude umožněn v těchto místech průjezd stavbou.

Realizace mostu bude prováděna po půlkách a nachází se ve středu celé rekonstrukce.

Chodníky

Hloubka zemních prací při rekonstrukci chodníků - cca 0,5 m.

Finální povrch chodníků se bude provádět vždy po každé etapě a bude vytvořen ze živičného materiálu, tzn. asfaltu.

Prováděno po etapách – dle harmonogramu stavby  komunikace:
   I. etapa - 650 m, zahájení   1. 4. 2014 – 18. 5. 2014 (od Tropiku - č.p. 190)
  II. etapa - 780 m, zahájení 19. 5. 2014 –   6. 7. 2014 (od čp.  190  - čp. 251)
 III. etapa - 820 m, zahájení   7. 7. 2014 – 17. 8. 2014 (od čp.  251  - čp. 115)
 IV. etapa - 787 m, zahájení 18. 8. 2014 – 5. 10. 2014 (od čp.  115  - čp. 110)

V průběhu realizace bude docházet k velkému množství příčných překopů přes chodníková tělesa, proto žádáme o maximální pozornost při pohybu Zbečníkem.

Realizace od křižovatky v ulici Hostovského (u bývalého Tropiku) až na konec Zbečníka (po autobusové zastávky). Od odbočky k Maternici bude vybudován zcela nový chodník po pravé straně k autobusové zastávce. Chodníky budou doplněny o varovné  a signální pásy. 

Na autobusových zastávkách budou doplněny hmatové prvky pro lepší orientaci.

Chodníky budou mít šířku od 0,9 – 2,0 m.

Součástí stavby jsou dva přechody pro chodce (u Tropiku a u školy), žádáme ještě o povolení jednoho přechodu u Wikovu, kde je jen místo pro přecházení. Další 4 místa pro přecházení u čp. 150 Kůtkovi, čp. 120 Klicnarovi, čp. 146 Bohadlová, Ducháčová a přes Padolí  u křižovatky.

Veřejné osvětlení

Etapizace VO bude stejná jako u komunikace a chodníků.

Hloubka zemních prací se bude pohybovat do 1 m (kabelové vedení) a 1,5 m (založení sloupů).

V rámci VO budou nasvíceny i dva přechody pro chodce (u školy a u Tropiku při vjezdu do Dvorské ulice).

Celkem bude instalováno 68 ks nových svítidel ve výškách 6 a 8 m.

Rozteč jednotlivých svítidel je cca 46 m, spíše méně.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 03. 2014